Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Martos Tamás - Kapcsolódó tételek


1.  Az aktív-passzív halogatás kérdőív magyar változatának pszichometriai jellemzői és módosított struktúrája
2.  Az Aspirációs Index rövidített változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán
3.  A Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív rövidített magyar változatának (TCI55) pszichometriai jellemzői hazai mintán
4.  Csak az egészség meglegyen? : egészséggel kapcsolatos életcélok fontossága a "Hungarostudy Egészség Panel" 2006 felmérés alapján
5.  Célok, tervek, törekvések : 1. [r.], Elméleti megfontolások és alkalmazási lehetőségek
6.  Célok, tervek, törekvések : 2. [r.], A személyes célok és életcélok kapcsolata - módszertani kérdések és demonstráció
7.  Diádikus stressz és megküzdés - elméleti modellek és alkalmazások
8.  Faktorok, magyarázatok a sikeres és sikertelen felsőoktatási tanulmányok hátterében : a pszichológiai tényezők szerepe a lemorzsolódásban
9.  Fiatal felnőttek egészségcéljainak vizsgálata: a cél megközelítő-elkerülő orientációjának személyes kontextusa és a célokhoz társuló szubjektív tapasztalatok
10.  A Grounded Theory (GT) módszertana
11.  A Hála Kérdőív magyar változatának (GQ-6-H) bemutatása és pszichometriai elemzése
12.  A Kapcsolati Elégedettség Skála magyar változatának (RAS-H) pszichometriai jellemzői
13.  A Kognitív Érzelem-Reguláció Kérdőív magyar változatának pszichometriai jellemzői
14.  Kötődési stílus, kapcsolati és szexuális elégedettség: emlőrákos és egészséges nők összehasonlító vizsgálata
15.  Lehetséges-e az önszupervízió? : az önszupervízió módszerének és segítők körében végzett hatékonyságvizsgálatának bemutatása
16.  A munkanélküliség következtében kialakuló stressz mérése : a Munkanélküliség Skála (MS Skála) validitása
17.  Munkával kapcsolatos motivációk és elégedettség : személyorientált elemzés
18.  Az Otthonnal való Elégedettség Skála kidolgozása és pszichometriai jellemzői
19.  A praxisközösségi működés tapasztalatai az egészségpszichológus szemszögéből
20.  A Remény Skála magyar változatának (AHS-H) pszichometriai jellemzői
21.  A Revised Version of the Multidimensional Health Locus of Control Scales for Labour and Delivery (MHLC-LD-R) Development and Psychometric Evaluation
22.  The Role of Religiosity in Intimate Relationships
23.  A rövidített stressz és megküzdés kérdőív élet értelmességét mérő alskálájának (BSCI-LM) pszichometriai jellemzői
24.  A spiritualitás és a vallásosság kutatásának kulcskérdései és a Piedmont-féle Spiritualitási és Vallási Érzület Mérőskála
25.  A Személyes Autoritás a Családi Rendszerben Kérdőív magyar változatának (PAFSQ-H) pszichometriai jellemzői
26.  A szociális szorongás összefüggései a környezeti önszabályozási stratégiák használatával
27.  Természetes családtervezés és párkapcsolat
28.  A társadalmi összjóllét jelentősége és vizsgálatának lehetőségei a mai magyar társadalomban I. Életminőség, gazdasági fejlődés és a Nemzeti Összjólléti Index
29.  A társas támogatás és az egészséges életmód összefüggései
30.  A vallásos attitűdök, a megküzdési módok és a lelki egészség összefüggései serdülő- és fiatal felnőttkorban
31.  Vallásosság és poszttraumás növekedés: egy többdimenziós megközelítés
32.  Az Életcél Kérdőív magyar változatának jellemzői
33.  Az Élettel való Elégedettség Skála magyar változatának (SWLS-H) pszichometriai jellemzői
34.  Az Érzelmi Leválás Kérdőív Magyar Változatának (DSI-H) pszichometriai jellemzői
35.  Újabb adatok a Kritika Utáni Vallásosság Skála alkalmazásához - elmélet és módszertan

  Mind kijelölve: