Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=92120
MOB:2008/4
Szerzők:Pikó Bettina; Keresztes Noémi
Tárgyszavak:SERDÜLŐKOR; NEMI MEGHATÁROZÁS; TÁPLÁLKOZÁSI SZOKÁSOK
Folyóirat:Pszichológia - 2008. 28. évf. 3. sz.
[https://adtplus.arcanum.hu/hu/collection/MTA_Pszichologia/]


  Fegyelmezett és vonzó? : fiatalok egészséges és egészségtelen étkezésről alkotott véleményeinek prototípusai  / Pikó Bettina, Keresztes Noémi
  Bibliogr.: p. 297-298. - Abstr. hun., eng.
  In: Pszichológia. - ISSN 0230-0508. - 2008. 28. évf. 3. sz., p. 287-299. : ill.


A prototípusok olyan szociális képzetek, amelyeket az egyén azokról alkot, akiket bizonyos magatartásforma jellemez. Jelen kutatásunk arra koncentrált, hogy a középiskolás fiatalok véleménye szerint milyen jellemvonásokkal bír egy egészségesen vagy egészségtelenül táplálkozó kortársuk. Vizsgálatunkat szegedi középiskolások (15-20 évesek) körében végeztük. Az adatgyűjtéshez önkitöltéses kérdőíves módszert alkalmaztunk, amely kiterjedt a minta étkezési magatartásának és az azzal összefüggő társas hatásoknak a megismerésére. Az egészségtelenül, illetve egészségesen étkező egyénre jellemző prototípusokat az ún. Eater Image Scale segítségével térképeztük fel. Eredményeink azt mutatják, hogy az egészségesen táplálkozó egyént egyértelműen a tulajdonságpárok pozitív viszonylatában jellemezték a megkérdezettek, mint például felelősséget vállaló, aktív, sportos, magabiztos, jövőorientált. Az egészségtelenül táplálkozó kortársaikat viszont olyan tulajdonságokkal illették, amelyek a tulajdonságpárok negatív végéhez álltak közel, mint például felelőtlen, passzív, dundi, nem sportos, népszerűtlen. A faktoranalízis eredményei azt tükrözik, hogy jól elkülöníthetők a belső és a külső tulajdonságok, de az előbbieken belül még tovább csoportosíthatók a jellemzők aszerint, hogy az önkontrollt vagy egyéb (például harmóniára vagy éppen annak hiányára utaló) tulajdonságokat tartalmaz-e. Az egészségfejlesztési programoknak hasznos információt nyújthatnak e prototípusok, hiszen érdemes a már meglévő szociális képzetekre alapozni a további attitűdformálást.