Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=151721
MOB:2021/1
Szerzők:Jagodics Balázs; Kóródi Kitti; Szabó Éva
Tárgyszavak:TANULÓK; ÖNÉRTÉKELÉS, PSZICHOLÓGIAI; KIÉGÉS (BURNOUT); KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK
Folyóirat:Magyar Pszichológiai Szemle - 2021. 76. évf. 1. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/0016/0016-overview.xml]


  A Diák Kiégés Kérdőív szerkezetének vizsgálata magyar mintán / Jagodics Balázs, Kóródi Kitti, Szabó Éva
  Bibliogr.: p. 18-21. - Abstr. hun., eng. - DOI: https://doi.org/10.1556/0016.2021.00020
  In: Magyar Pszichológiai Szemle. - ISSN 0025-0279, eISSN 1588-2799. - 2021. 76. évf. 1. sz., p. 1-22. : ill.


Háttér és célkitűzések: A felnőttek munkahelyi kiégésének vizsgálata mellett egyre nagyobb szerepet kap a problémakör iskolai vonatkozásának feltárása is. Tanulmányunk célja a Salmela-Aro és munkatársai (2008, 2009) által kidolgozott Diák Kiégés Kérdőív hazai változatának tesztelése volt. Módszer: Magyar általános és középiskolás, 13-18 éves (M = 15,3 év; SD = 2,01) diákokból álló mintán (Náltalános iskola = 337; Nközépiskola = 738) ellenőriztük a kérdőív szerkezetét, belső konzisztenciáját, illetve a diák kiégés kapcsolatát demográfi ai és pszichológiai jellegű változókkal. Eredmények: A feltáró és megerősítő faktorelemzés szerint az eredetivel megegyező, háromfaktoros struktúra jellemző a kérdőívre, amelyet az érzelmi kimerülés, a cinizmus és az alkalmatlanságérzés alskálák alkotnak. A kiégés kérdőíven a nemek között nem találtunk különbséget, iskolatípus tekintetében pedig csak a cinizmus alskálán különböztek az általános és középiskolás diákok pontszámai. A tanulmányi eredmény negatív összefüggést mutatott a kiégéssel, hasonlóan az önértékeléshez, az iskolai kötődéshez és a közelítő-elsajátító célorientációhoz. Az elkerülő célorientáció gyenge pozitív együtt járást mutatott a kiégéspontszámmal. A hierarchikus regresszióelemzés szerint a Diák Kiégés Kérdőív alskálái a célorientációs kérdőív dimenzióival együtt az önértékelés varianciájának 50,3%-át képesek megmagyarázni. Következtetések: Az eredmények alapján kialakított nyolctételes kérdőív alkalmasnak tűnik a diák kiégés mérésére, illetve azon belül az érzelmi kimerülés, a cinizmus és az alkalmatlanságérzés tüneteinek elkülönítésére. Ugyanakkor a Cronbach-alfa-mutatók alapján utóbbi két alskála belső megbízhatósága csak elfogadható mértékű, emiatt a kérdőívet egydimenziós skálaként ajánljuk használni. A kérdőív alkalmas lehet további feltáró kutatásokban való alkalmazásra, illetve hasznos segédeszköz lehet az iskolapszichológiai gyakorlat számára is.  Kulcsszavak: diák kiégés, önértékelés, célorientáció, iskolai kötődés