Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

ÖNÉRTÉKELÉS, PSZICHOLÓGIAI - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 >>

1.  Az aerobik pszichológiai jólléttel, önértékeléssel, valamint testi tudatossággal való kapcsolatának empirikus vizsgálata női mintán
2.  Alkoholbetegek önéletrajz-rekonstrukciós csoportterápiája
3.  Arteficiális dermatitis
4.  The association of celebrity worship with problematic Internet use, maladaptive daydreaming, and desire for fame
5.  Az attitűdök, a szorongás és önértékelés alakulása a kognitív megközelítés szempontjából háromféle krónikus fejfájós betegcsoportban
6.  A depresszió, a koherencia-érzés és az önértékelés összefüggése a munkanélküliséggel: magyar helyzetkép
7.  Determinants of Self-Rated Health and Self-Rated Physical Fitness in Middle and Old Age
8.  Development and validation of the Parents? Perceived Self-Efficacy to Manage Children?s Internet Use Scale for parents of adolescents with attention-deficit/hyperactivity disorder
9.  A Diák Kiégés Kérdőív szerkezetének vizsgálata magyar mintán
10.  Az egészséges belső kapcsolat : mi kapcsolja össze a kötődést az egészséggel?
11.  Az egészségi állapot önértékelését befolyásoló szülői és egyéni pszichológiai védőfaktorok vizsgálata serdülők körében
12.  "Elég jó" orvosnak lenni - A szégyen felismerése és elfogadása
13.  Az emberi test megváltoztatására irányuló öncélú tevékenységek a szociálisan elfogadottól a patológiás formákig: a nem öngyilkossági szándékkal történő önsértésről
14.  Az emberi test mesterséges módosítása (deformálása) : 5. [r.], Az öncsonkítás, rituális csonkítás
15.  A feltételes önbecsülés skála (CSES-H) Magyar változatának validálása és pszichometriai jellemzői
16.  A Grounded Theory (GT) módszertana
17.  Ha az Instagram tükre bennünk görbül: a közösségi média és a testkép összefüggései
18.  Hivatáspresztízs és önértékelés
19.  Hol romlanak el a dolgok?
20.  Az interaktív relaxáció alkalmazásának lehetőségei és gyakorlati tapasztalatai
21.  Kategorizációs paradoxon megfigyelése kísérleti nagycsoportban
22.  "Mikor ő ehhez a méreghez nyúlt, öntudatlanul is tudta, hogy a kisebb veszélyt választja a nagyobb helyett" - A szerhasználat, mint önmedikalizáció
23.  A nevetségessé válástól való félelem (gelotofóbia) az önbecsülés és a negatív megítéléstől való félelem tükrében
24.  Optimizmus-pesszimizmus : kultúrközi összehasonlító vizsgálat magyar és kolumbiai egyetemisták körében
25.  Az osztálytermi befogadás és kirekesztés mintázatai egy kárpátaljai iskolában
26.  Peer relationship and adolescent smartphone addiction: The mediating role of self-esteem and the moderating role of the need to belong
27.  The personality, motivational, and need-based background of problematic Tinder use
28.  Potential roles of masculine role discrepancy, discrepancy stress, and self-esteem in affecting addictive use of social networking sites among Chinese men: A random population-based study
29.  Psychological factors, sociodemographic characteristics, and coping mechanisms associated with the self-stigma of problem gambling
30.  A Pszichopátiás Önértékelő Skála rövid változatának (SRP-SF) magyar nyelvű adaptációja
31.  Pszichoszociális egészségfaktorok összehasonlító epidemiológiai vizsgálata a Dél-alföldi régió ifjúsága körében
32.  Párbeszéd az önismeretről és a készségfejlesztésről a szociális szakemberek képzéseiben : három alkalmas szakmai fórum a képzőhelyek képviselőivel, hallgatókkal és gyakorlati szakemberekkel
33.  The role of self-esteem in Internet addiction within the context of comorbid mental disorders: Findings from a general population-based sample
34.  A Rosenberg Önbecsülés Skála Pszichometriai Jellemzői: a pozitívan és negatívan megfogalmazott tételek működésének sajátosságai
35.  Self-reported addiction to pornography in a nationally representative sample: The roles of use habits, religiousness, and moral incongruence
36.  Social Inequalities in Self-Perceived Health: Comparing Hungarian and Ethnic Minority Adolescents from Transylvania, Rumania
37.  A sokarcú önértékelés
38.  A sportolás hatása az egészségi állapotra, önértékelésre és megküzdésre serdülőkorban
39.  Sportolók önértékelésének és megküzdésének vizsgálata
40.  Szemléleti modellek az addiktológiában
41.  Szociális szorongás és önértékelés: a "Félelem a negatív megítéléstől" (FÉLNE) kérdőív hazai adaptációja
42.  A szociális szorongás összefüggései a környezeti önszabályozási stratégiák használatával
43.  A szorongás, a depresszió, az önértékelés és a társadalmi tőke összefüggései a várandósok egészségmagatartásával
44.  A szégyen szerepe a mentális zavarok kialakulásában : 1. [r.], Elméleti háttér
45.  A szépségipar csapdájában: szépségiparban dolgozók evési és testi attitűdjei
46.  A Testi Tudatosság Kérdőív magyar verziójának (BAQ-H) vizsgálata jógázó és fiatal felnőtt kontroll mintán
47.  Test(pszicho)terápiás munka egykor és ma
48.  A testtel való elégedetlenség mérése és rizikótényezői: a Testforma Kérdőív rövidített formájának (Body Shape Questionnaire Short Form 14) hazai adaptációja
49.  Tudna, ha akarna... : az alulteljesítés ördögi köre
50.  Énkép egyértelműség mérése és korrelátumai

  Mind kijelölve:         << 1 2 >>