Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Kérjük, hogy használat előtt olvassa át a Súgót!

Egyszerű keresés

<< 1 2 3 4 >>
1.  Az 1831. évi baranyai kolerahalandóság egyes demográfiai, társadalmi és földrajzi vonatkozásai
2.  60 éves az önálló gyógyszerészképzés Csehországban és Szlovákiában
3.  Az abortusz megítélése az antik világban
4.  Adalék a 19. századi magyar bábatörténethez
5.  Adalékok Ferenczi Klinikai Naplója két szereplőjének beazonosításához
6.  Adatok a Rozsnyay-féle kinintannát történetéhez
7.  Adatok az orvostörténelem egyetemi oktatásához Európában és hazánkban
8.  Aki antiszeptikus módszere kidolgozásával megelőzte Listert, Enrico Bottini (1835-1903) olasz sebész
9.  Alkalmazott fogászati műszerek fejlődésének rövid története
10.  Anfänge der wissenschaftlichen Indikation der Bluttransfusion und die Geburtshilfe im 19. Jahrhundert
11.  Az archetipikus védelem másik oldala: gyermekkori trauma túlélése és a nárcisztikus személyiségzavar kialakulása
12.  The Austrian success of controlling plague in the 18th century: maritime quarantine methods applied to continental circumstances
13.  Avicenna és a modern farmakognózia
14.  A babona, mint gyulladás
15.  The beauty of the dentistry's tools in the 19th century
16.  Beliebte Medikamente gegen Syphilis im 16. Jahrhundert = Szifilisz gyógymódok a 16. században
17.  Benedek István orvostörténeti-tudománytörténeti írásainak bibliográfiája : készült születése 100. évfordulója tiszteletére.
18.  Bepillantás a japán szemgyógyászat történetébe - a kezdetektől a 19. század közepéig
19.  Betegek jogi helyzete a paramedikális dolgozók XVIII-XIX. századi szabályozásában
20.  Betegségek meghatározása Sylvester János Újszövetség-fordításában (1541) : "Kiknek inai helyekrűl el indultanak vala és és meg bakattanak vala"
21.  A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben
22.  Bibliai növények mai alkalmazása
23.  A botanika és vegyészet szerepe a túlélésben 1942-ben Leningrádban
24.  A Békés Megyei "Jóltevő Köz-Intézet" megalakulása : társadalmi kezdeményezések a közegészségügy területén
25.  Bőrbetegségek az ókori Mezopotámiában : diagnózis és terápia
26.  A bú, a bánat hatalma és ártalmai : a betegség és hit határán
27.  Case of the Missing Nose = A hiányzó orr esete
28.  A Contergan-tragédia visszhangja a Kádár-korszak sajtójában és szakirodalmában
29.  The Crying Foetus: on the Theory and Methods of Omen Interpretation in the Teratological Series of ancient Mesopotamia = A síró magzat: a torzszületésekkel foglalkozó mezopotámiai ómenek értelmezés...
30.  Csik Lajos (1902 - 1962) orvos-biológusnak, a Magyar Tudományos Akadémia első kísérleti-örökléstani kutató tagjának életrajzi adattára és életútleírása
31.  A Debreceni Egyetem Vasculáris Biológiai Kutatócsoportjának eredményei az elmúlt 40 évben: a hem mint toxikus, természetes vaskomplex hatásainak leírása, az ellene indukálódó hemoxigenáz/ferritin v...
32.  Decsy Sámuel (1742-1816): orvos, tudós, lapszerkesztő : vázlat
33.  A "degeneratív" idegrendszeri betegségek felfogása Jendrassik Ernő írásaiban és napjainkban
34.  Demography of the Arab World: Perinatal Mortality, Birth Defects, Consanguinity and Birth Control = Perinatális mortalitás, veleszületett defektusok, vérrokonházasság, születésszabályozás az arab v...
35.  Donáth Tibor 90. születésnapja
36.  Dr. Bányai Sándor, egy kiemelkedő magyar fogorvos élete és munkássága
37.  Egy csapatorvos hétköznapjai az első világháborúban Szemelvények Berde Károly hadinaplóiból
38.  Egy erdélyi vonatkozású, nyomtatott orvosi disputációkat tartalmazó kolligátumkötet
39.  Egy Escherichia coli járvány és a baktérium pathoadaptációjának története
40.  Egy mohácsi patika "leltárkönyve" a reformkorból
41.  Egy "nőgyógyászati" varázsgemmáról
42.  Egy vitéz doktor
43.  Az egyetemi szintű speciális orvosi szakképzés kezdetei Magyarországon : adalékok a hazai fogászat történetéhez
44.  Egyiptomi orvostörténeti kutatások szabadgyökös vonatkozásai
45.  Együtt a barátság és a tudomány útján
46.  Az első világháború szemben álló hatalmainak kórházvonatai
47.  Etnofarmakológiai adatok a Szatmár-megyei Túrterebesről
48.  Európai orvostudomány a 17. században
49.  "Ez a nyavalya nem halálos ugyan, de terhes és hosszas szokott lenni...": a lélek és elme betegségeinek gyógymódjai a 18-19. század fordulóján
50.  Fejfájás ellen : gyógyító varázslatok

  Mind kijelölve:         

<< 1 2 3 4 >>