Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Kérjük, hogy használat előtt olvassa át a Súgót!

Egyszerű keresés

<< 1 2 3 4 5 >>
1.  Az 1831. évi baranyai kolerahalandóság egyes demográfiai, társadalmi és földrajzi vonatkozásai
2.  60 éves az önálló gyógyszerészképzés Csehországban és Szlovákiában
3.  Az abortusz megítélése az antik világban
4.  Adalék a 19. századi magyar bábatörténethez
5.  Adalékok Ferenczi Klinikai Naplója két szereplőjének beazonosításához
6.  Adatok a Rozsnyay-féle kinintannát történetéhez
7.  Adatok az orvostörténelem egyetemi oktatásához Európában és hazánkban
8.  Aki antiszeptikus módszere kidolgozásával megelőzte Listert, Enrico Bottini (1835-1903) olasz sebész
9.  Alkalmazott fogászati műszerek fejlődésének rövid története
10.  Anfänge der wissenschaftlichen Indikation der Bluttransfusion und die Geburtshilfe im 19. Jahrhundert
11.  Az archetipikus védelem másik oldala: gyermekkori trauma túlélése és a nárcisztikus személyiségzavar kialakulása
12.  The Austrian success of controlling plague in the 18th century: maritime quarantine methods applied to continental circumstances
13.  Avicenna és a modern farmakognózia
14.  A babona, mint gyulladás
15.  The beauty of the dentistry's tools in the 19th century
16.  Beliebte Medikamente gegen Syphilis im 16. Jahrhundert = Szifilisz gyógymódok a 16. században
17.  Benedek István orvostörténeti-tudománytörténeti írásainak bibliográfiája : készült születése 100. évfordulója tiszteletére.
18.  Bepillantás a japán szemgyógyászat történetébe - a kezdetektől a 19. század közepéig
19.  Betegek jogi helyzete a paramedikális dolgozók XVIII-XIX. századi szabályozásában
20.  Betegségek meghatározása Sylvester János Újszövetség-fordításában (1541) : "Kiknek inai helyekrűl el indultanak vala és és meg bakattanak vala"
21.  A Betegápoló Irgalmas Rend magyar tartományának gyógyszertári személyzete a 20. század első évtizedeiben
22.  Bibliai növények mai alkalmazása
23.  A botanika és vegyészet szerepe a túlélésben 1942-ben Leningrádban
24.  A Békés Megyei "Jóltevő Köz-Intézet" megalakulása : társadalmi kezdeményezések a közegészségügy területén
25.  Bőrbetegségek az ókori Mezopotámiában : diagnózis és terápia
26.  A bú, a bánat hatalma és ártalmai : a betegség és hit határán
27.  Case of the Missing Nose = A hiányzó orr esete
28.  A Contergan-tragédia visszhangja a Kádár-korszak sajtójában és szakirodalmában
29.  The Crying Foetus: on the Theory and Methods of Omen Interpretation in the Teratological Series of ancient Mesopotamia = A síró magzat: a torzszületésekkel foglalkozó mezopotámiai ómenek értelmezés...
30.  Cselekvőképesség és haszonélvezet: nők politikai szerepe a reprodukciós döntéshozatalban (1914-1944)
31.  Csik Lajos (1902 - 1962) orvos-biológusnak, a Magyar Tudományos Akadémia első kísérleti-örökléstani kutató tagjának életrajzi adattára és életútleírása
32.  A Debreceni Egyetem Vasculáris Biológiai Kutatócsoportjának eredményei az elmúlt 40 évben: a hem mint toxikus, természetes vaskomplex hatásainak leírása, az ellene indukálódó hemoxigenáz/ferritin v...
33.  Decsy Sámuel (1742-1816): orvos, tudós, lapszerkesztő : vázlat
34.  A "degeneratív" idegrendszeri betegségek felfogása Jendrassik Ernő írásaiban és napjainkban
35.  Demography of the Arab World: Perinatal Mortality, Birth Defects, Consanguinity and Birth Control = Perinatális mortalitás, veleszületett defektusok, vérrokonházasság, születésszabályozás az arab v...
36.  Donáth Tibor 90. születésnapja
37.  Dr. Bányai Sándor, egy kiemelkedő magyar fogorvos élete és munkássága
38.  Dr. Soós Aladár - a magyar dietetikai rendszer megalapítója
39.  Egy csapatorvos hétköznapjai az első világháborúban Szemelvények Berde Károly hadinaplóiból
40.  Egy erdélyi vonatkozású, nyomtatott orvosi disputációkat tartalmazó kolligátumkötet
41.  Egy Escherichia coli járvány és a baktérium pathoadaptációjának története
42.  Egy mohácsi patika "leltárkönyve" a reformkorból
43.  Egy "nőgyógyászati" varázsgemmáról
44.  Egy vitéz doktor
45.  Az egyetemi szintű speciális orvosi szakképzés kezdetei Magyarországon : adalékok a hazai fogászat történetéhez
46.  Egyiptomi orvostörténeti kutatások szabadgyökös vonatkozásai
47.  Együtt a barátság és a tudomány útján
48.  Az első világháború szemben álló hatalmainak kórházvonatai
49.  Etnofarmakológiai adatok a Szatmár-megyei Túrterebesről
50.  Európai orvostudomány a 17. században

  Mind kijelölve:         

<< 1 2 3 4 5 >>