Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

1.  A 15 tételes Rövid Geriátriai Depresszió Skála hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok normatív mintán
2.  A 15-24 év közötti nők öngyilkossági magatartása Magyarországon (1998-99) = Suicidal behaviour of women age 15-24 in Hungary (1998-99)
3.  A 25-itemes Connor-Davidson Rezíliencia Skála (CD-RISC) magyar adaptációja
4.  Adatok a vallásosság protektív szerepéhez a testi és lelki egészségben
5.  Az aerobik pszichológiai jólléttel, önértékeléssel, valamint testi tudatossággal való kapcsolatának empirikus vizsgálata női mintán
6.  Az agressziókifejezés és a megküzdési stílus vizsgálata serdülőkorúak körében
7.  Agressziórezervátumok : a téboly társadalmi struktúráinak megerősödése a pszichiátriai intézményesülés valamint a fizikai terápiák története tükrében
8.  Az alexitímia és a hipnotikus fogékonyság összefüggése : szakirodalmi áttekintés
9.  Alkoholfüggők hozzátartozóinak pszichológiai tapasztalatai és megküzdési stílusuk : áttekintő tanulmány
10.  "Az allergia kihat az egész életemre" : a betegséggel kapcsolatos reprezentáció mint identitás-stratégia
11.  Allergiás tünetek összefüggései gazdasági, szociális és környezeti tényezőkkel fiatal nők körében = Allergic symptoms and social, economical and environmental factors amongst young women
12.  Amputált személyek pszichés jóllétének vizsgálata a fantomfájdalom "tükrében"
13.  Analgetikum nefropátiában szenvedők pszichés jellemzőinek vizsgálata : egy hazai multicentrikus kutatás előzetes eredményei
14.  Anorexia nervosa az evolúciós pszichopatológia tükrében
15.  Az anorexia nervosa hátterében álló evolúciós mechanizmusok
16.  Az anya-magzat kötődést felmérő MFAS-HU-20 skála pszichometriai jellemzőinek és összefüggéseinek vizsgálata a Kohorsz ?18 kutatás várandós szakaszának mintáján
17.  Az "Ariadné fonala" Pszichológiai Konzultációs Szolgálat bemutatása : egyetemi és főiskolai hallgatók pszichés egészségvédelme
18.  Artificial concerns : effects of a commercial advertisement on modern health worries and sympathetic activation
19.  Az Aspirációs Index rövidített változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán
20.  Barátságfunkciók serdülőkorban - a McGill Friendship Questionnaire magyar változatának pszichometriai mutatói
21.  Bemutatkozik a Magyar Mentálhigiénés Szövetség
22.  Bentlakó labdarúgó-korosztályok pszichés-mentális jellemzői
23.  Beszámoló a 26. Nemzetközi Evészavar Konferenciáról : Alpbach (Ausztria), 2018. október 18-20.
24.  Beszámoló a Dinamikus Pszichológiai és Pszichiátriai Egyesület és az Egyesülethez tartozó "Kenguru" kapcsolati rendelő Gyermekcentrikus Családterápiás Konferenciájáról : Tahi, 2000. október 20-22.
25.  A betegség- és kezelésdokumentáló szövegek közösségivé válása az újmédiábann
26.  A Bizonytalanságintolerancia Skála rövidített változatának magyar nyelvű adaptációja
27.  A bosszú pszichológiai összetevői
28.  A buddhista pszichológia és gyakorlati alkalmazása nyugaton
29.  A Bálint-mozgalom nemzetközi helyzete
30.  Bántalmazott és bűnelkövető gyermek- és fiatalkorúak
31.  The characteristics and changes of psychological immune competence of breast cancer patients receiving hypnosis, music or special attention = A pszichológiai immunkompetencia jellemzői és változása...
32.  Cognitive-behavioral and attachment interventions in the transdiagnostic treatment of bulimia nervosa and binge eating disorder = Kognitív-viselkedés és kötődési intervenciók a bulimia nervosa és a...
33.  A család egészségvédő hatása serdülők körében
34.  Családi támogatottság szerepe a daganatos nők pszichoszociális sérülékenységének csökkentésében
35.  A daganatos betegségek Janus arca: a poszttraumás növekedés jelensége
36.  A daganatos diagnózis közlésének orvosi, pszichológiai és szociális háttértényezői
37.  A depresszió kockázatának átviteli mechanizmusai depressziós anyák gyermekeinél
38.  A depresszív élményfeldolgozás háttértényezői főiskolai hallgatóknál
39.  Dimensionality of burnout - Is the Mini Oldenburg Burnout Inventory suitable for measuring separate burnout dimensions? = A kiégés multidimenzionális természetének vizsgálata a Mini Oldenburg Kiégé...
40.  Diszfunkcionális attitűdök a szuicidum hátterében
41.  A diszfunkcionális attitűdök, megküzdési stratégiák és az attribúciós stílus összefüggése a szubklinikus depressziós tünetegyüttessel főiskolai hallgatóknál
42.  A diszkurzív párbeszédtől a dialógusig
43.  Diádikus stressz és megküzdés - elméleti modellek és alkalmazások
44.  A diéta mint krízis
45.  Dr. Császár Gyula 1928-2007
46.  Dr. Gondos Anna (1947-2003)
47.  Drogfüggő betegek kezelésével kapcsolatos ismeretek és attitűdök vizsgálata pszichiáter szakorvosok körében
48.  A D-típusú Személyiség Skála pszichometriai jellemzői reprezentatív vizsgálat alapján
49.  Az Edzői Viselkedés Kérdőív hazai adaptációja
50.  Effects of a single aerobic exercise session on body image = Egyalkalmas aerobik edzés hatása a testképre

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 >>