Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Mentálhigiéné és Pszichoszomatika - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 >>

1.  A 15 tételes Rövid Geriátriai Depresszió Skála hazai alkalmazásával szerzett tapasztalatok normatív mintán
2.  A 15-24 év közötti nők öngyilkossági magatartása Magyarországon (1998-99) = Suicidal behaviour of women age 15-24 in Hungary (1998-99)
3.  A 25-itemes Connor-Davidson Rezíliencia Skála (CD-RISC) magyar adaptációja
4.  Adatok a vallásosság protektív szerepéhez a testi és lelki egészségben
5.  Az aerobik pszichológiai jólléttel, önértékeléssel, valamint testi tudatossággal való kapcsolatának empirikus vizsgálata női mintán
6.  Az agressziókifejezés és a megküzdési stílus vizsgálata serdülőkorúak körében
7.  Agressziórezervátumok : a téboly társadalmi struktúráinak megerősödése a pszichiátriai intézményesülés valamint a fizikai terápiák története tükrében
8.  Az alexitímia és a hipnotikus fogékonyság összefüggése : szakirodalmi áttekintés
9.  Alkoholfüggők hozzátartozóinak pszichológiai tapasztalatai és megküzdési stílusuk : áttekintő tanulmány
10.  "Az allergia kihat az egész életemre" : a betegséggel kapcsolatos reprezentáció mint identitás-stratégia
11.  Allergiás tünetek összefüggései gazdasági, szociális és környezeti tényezőkkel fiatal nők körében = Allergic symptoms and social, economical and environmental factors amongst young women
12.  Amputált személyek pszichés jóllétének vizsgálata a fantomfájdalom "tükrében"
13.  Analgetikum nefropátiában szenvedők pszichés jellemzőinek vizsgálata : egy hazai multicentrikus kutatás előzetes eredményei
14.  Anorexia nervosa az evolúciós pszichopatológia tükrében
15.  Az anorexia nervosa hátterében álló evolúciós mechanizmusok
16.  Az anya-magzat kötődést felmérő MFAS-HU-20 skála pszichometriai jellemzőinek és összefüggéseinek vizsgálata a Kohorsz ?18 kutatás várandós szakaszának mintáján
17.  Az "Ariadné fonala" Pszichológiai Konzultációs Szolgálat bemutatása : egyetemi és főiskolai hallgatók pszichés egészségvédelme
18.  Artificial concerns : effects of a commercial advertisement on modern health worries and sympathetic activation
19.  Az Aspirációs Index rövidített változatának pszichometriai jellemzői hazai mintán
20.  Bemutatkozik a Magyar Mentálhigiénés Szövetség
21.  Bentlakó labdarúgó-korosztályok pszichés-mentális jellemzői
22.  Beszámoló a 26. Nemzetközi Evészavar Konferenciáról : Alpbach (Ausztria), 2018. október 18-20.
23.  Beszámoló a Dinamikus Pszichológiai és Pszichiátriai Egyesület és az Egyesülethez tartozó "Kenguru" kapcsolati rendelő Gyermekcentrikus Családterápiás Konferenciájáról : Tahi, 2000. október 20-22.
24.  A betegség- és kezelésdokumentáló szövegek közösségivé válása az újmédiábann
25.  A Bizonytalanságintolerancia Skála rövidített változatának magyar nyelvű adaptációja
26.  A bosszú pszichológiai összetevői
27.  A buddhista pszichológia és gyakorlati alkalmazása nyugaton
28.  A Bálint-mozgalom nemzetközi helyzete
29.  Bántalmazott és bűnelkövető gyermek- és fiatalkorúak
30.  The characteristics and changes of psychological immune competence of breast cancer patients receiving hypnosis, music or special attention = A pszichológiai immunkompetencia jellemzői és változása...
31.  Cognitive-behavioral and attachment interventions in the transdiagnostic treatment of bulimia nervosa and binge eating disorder = Kognitív-viselkedés és kötődési intervenciók a bulimia nervosa és a...
32.  A család egészségvédő hatása serdülők körében
33.  Családi támogatottság szerepe a daganatos nők pszichoszociális sérülékenységének csökkentésében
34.  A daganatos betegségek Janus arca: a poszttraumás növekedés jelensége
35.  A daganatos diagnózis közlésének orvosi, pszichológiai és szociális háttértényezői
36.  A depresszió kockázatának átviteli mechanizmusai depressziós anyák gyermekeinél
37.  A depresszív élményfeldolgozás háttértényezői főiskolai hallgatóknál
38.  Dimensionality of burnout - Is the Mini Oldenburg Burnout Inventory suitable for measuring separate burnout dimensions? = A kiégés multidimenzionális természetének vizsgálata a Mini Oldenburg Kiégé...
39.  Diszfunkcionális attitűdök a szuicidum hátterében
40.  A diszfunkcionális attitűdök, megküzdési stratégiák és az attribúciós stílus összefüggése a szubklinikus depressziós tünetegyüttessel főiskolai hallgatóknál
41.  A diszkurzív párbeszédtől a dialógusig
42.  Diádikus stressz és megküzdés - elméleti modellek és alkalmazások
43.  A diéta mint krízis
44.  Dr. Császár Gyula 1928-2007
45.  Dr. Gondos Anna (1947-2003)
46.  Drogfüggő betegek kezelésével kapcsolatos ismeretek és attitűdök vizsgálata pszichiáter szakorvosok körében
47.  A D-típusú Személyiség Skála pszichometriai jellemzői reprezentatív vizsgálat alapján
48.  Az Edzői Viselkedés Kérdőív hazai adaptációja
49.  Effects of a single aerobic exercise session on body image = Egyalkalmas aerobik edzés hatása a testképre
50.  Egy háromdimenziós modellező és grafikai program, a DAZ Studio alkalmazásának lehetőségei a testkép vizsgálatában

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 >>