Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Ideggyógyászati Szemle - 2007. 60. évf. 3-4. sz.
Kapcsolódó tételek1.  Activated somatostatin type 2 receptors traffic in vivo from dendrites to the trans-Golgi network = Az aktivált szomatosztatin 2. típusú receptorok in vivo forgalma a dendritekből a transz-Golgi-há...
2.  Association of apolipoprotein E polymorphism with age-related macular degeneration and Alzheimer's disease in South-Western Hungary = Az apolipoprotein E-polimorfizmus összefüggése az időskori macu...
3.  Central atrial natriuretic peptide in dehydration = A centrális atrialis natriureticus peptid dehidrációban
4.  Characterization of specific succinate binding site in brain synaptic membranes = A specifikus szukcinátkötő hely jellemzése az agyi szinaptikus membránokban
5.  Comparative neurochemical study of the thoracic and sacral intermediolateral nuclei in the rat = A thoracalis és sacralis nucleus intermediolateralis összehasonlító neurokémiai vizsgálata patkányban
6.  Effect of local (intracerebral and intracerebroventricular) administration of tyrosine hydroxylase inhibitor on the neuroendocrine dopaminergic neurons and prolactin release = A tirozin-hidroxiláz-...
7.  Effects of ketamine on the developing central nervous system = A ketamin hatása a fejlődő központi idegrendszerre
8.  Fine structure of the area subpostrema in rat : open gate for the medullary autonomic centers = Az area subpostrema finom szerkezete patkányban : nyitott kapu az agytörzsi autonóm központokhoz
9.  The ghrelin system : physiopathological involvement in the control of body growth and energy metabolism = A ghrelinrendszer : kórélettani szerep a testnövekedés és az energiametabolizmus kontrolljában
10.  Glutamatergic phenotype of hypothalamic neurosecretory systems : a novel aspect of central neuroendocrine regulation = A hypothalamicus neuroszekretoros rendszerek glutamáterg fenotípusa : új szemp...
11.  Histochemistry of the extracellular matrix in the snail central nervous system = Az extracelluláris mátrix hisztokémiája csiga központi idegrendszerében
12.  Human trypsin(ogen) 4-like immunoreactivity in the white matter of the cerebral cortex and the spinal cord = Humán tripszin(ogén) 4-szerű immunreaktivitás az agykéreg és a gerincvelő fehérállományában
13.  Immobilization induced Fos expression in the medial and lateral hypothalamic areas : a limited response of hypocretin neurons = Immobilizáció által indukált Fos-expresszió a medialis és lateralis h...
14.  Mariann Fodor, DDS, PHD (1959-2005)
15.  Molecular architecture of the cannabinoid signaling system in the core of the nucleus accumbens = A cannabinoid jelátvivő rendszer molekuláris felépítése a nucleus accumbens core régiójában
16.  Optimal alignment : novel software procedure for 3D reconstruction of electronmicroscopic serial sections = Optimal alignment : új szoftveres eljárás elektronmikroszkópos sorozatmetszetek háromdime...
17.  Oxygen-glucose deprivation-induced changes in organotypic cultures of the rat hippocampus = Oxigén-glükóz megvonás által indukált változások patkányhippocampus organotipikus tenyészetében
18.  Pituitary atrial natriuretic peptide of paraventricular nucleus origin = A hypophysisben lévő atrialis natriureticus peptid a paraventricularis magból származik
19.  Postnatal expression pattern of doublecortin (DCX) in some areas of the developing brain of mouse = A doublecortin postnatalis expressziós mintázata a fejlődő egéragy egyes területeiben
20.  Protective action of snake venom naja naja oxiana at spinal cord hemisection = A naja naja oxiana kígyó mérgének védőhatása a gerincvelő sérülésekor
21.  The role of vasopressin in chronic stress studied in a chronic mild stress model of depression = A vazopresszin szerepe a krónikus stresszben a depresszió krónikus enyhe stressz modelljében vizsgálva
22.  Salsolinol and the peripheral sympathetic activity : the effects of hypophysectomy, adrenalectomy and adrenal medullectomy = A salsolinol és a perifériás szimpatikus aktivitás : a hypophysectomia, ...
23.  Synaptic connections of glutamatergic nerve fibres in the rat suprachiasmatic nucleus = A glutamaterg idegrostok szinaptikus összeköttetései a patkány nucleus suprachiasmaticusában
24.  Using brain slice cultures of mouse brain to assess the effect of growth factors on differentiation of bone marrow derived stem cells = Növekedési faktorok hatása az organo-tipikus egéragyszelet-te...

  Mind kijelölve: