Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

HÁTRÁNYOS HELYZET - Kapcsolódó tételek


1.  Alacsony születési súly gyakorisága és halmozottan hátrányos helyzet különös tekintettel a cigány lakosságra
2.  Csoportfoglalkozások hátrányos helyzetű gyermekekkel
3.  Egészség és egészségkockázati magatartás hátrányos helyzetű gyermekek körében
4.  A fogyatékosság fogalmának megjelenése a különböző korokban, és tudományterületeken
5.  Gyermekvédelem: hátrányos helyzetek egy kísérlet tükrében
6.  Hatékony védőnői módszerek a hátrányos helyzetű lakosság (és cigányság) egészségkultúrájának javításában, egészségnevelésében
7.  Health-related Quality of Life of the Unemployed in a Disadvantaged Micro-region of Hungary Densely Populated by Roma People in Relation to the Quality of Life of the Country : A Mini Review
8.  Hátrányos helyzet hatványozva : a közösségi orvoslás lehetőségeinek bemutatása egy többszörös fogyatékkal élő hajléktalan roma fiatal esettörténetén keresztül
9.  Hátrányos helyzet és egészségi állapot egy ifjúságkutatás tükrében
10.  Hátrányos helyzetben : létszám és bérgazdálkodás a gazdasági műszaki ágazatban
11.  A hátrányos helyzetű ifjúság magatartásának vizsgálata
12.  A hátrányos helyzetű lakosság elérése, mediátorok helye az alapellátásban
13.  Hátrányos helyzetű roma gyerekek egy iskolában
14.  A hátrányos helyzetűek népegészségügyi problémái
15.  Az időskor megélése tudatos döntéseken múlik : a gerontológia társadalmi aspektusai a XXI. sz. 2. évtizedében Magyarországon
16.  Az időskorúak társadalmi esélyegyenlősége
17.  Az időskorúakkal szembeni ageizmus csökkentésének lehetőségei Magyarországon
18.  Javaslat a hátrányos helyzetű gyógyszertárak működési feltételeinek javítására
19.  Kisebbségi hallgatók a magyarországi orvosképzésben
20.  A nyomor ellátása : a leszakadó néprétegek - a mélyszegénység sajátos ellátási igényei és hatása a közegészségügyre
21.  Az Országos Alkohológiai Intézet Központi Modell Ambulancia tapasztalatai a halmozottan hátrányos helyzetű családok ellátásában : az alacsony szociális helyzetű kliensek terápiájának sajátosságai
22.  Orális egészség Európában : a hátrányos helyzetű csoportok problémája
23.  PHARE - Hátrányos Helyzetű Fiatalok Projekt
24.  Prevenciós módszertani modellkísérlet a hátrányos helyzetű cigányok körében
25.  Prevenciós ápoló: lehetőség a korszerű közösségi orvoslás kialakítására, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok esélyegyenlőségének biztosítására
26.  Pályakezdő fiatalok életminősége Magyarországon : foglalkoztatott és a munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetben lévő fiatalok életminőségének összehasonlító vizsgálata
27.  Quality of Life of Second Generation Roma and Non-Roma Unemployed : 1. [r.] Environmental Health Situation
28.  Quality of Life of Second Generation Roma and Non-Roma Unemployed III. : Mental Health, Majority Society
29.  Quality of Life of the Second-Generation Roma and non- Roma Unemployed : 2. [r.], Education Level, Professional Qualification, Fitness for Work
30.  Rizikómagatartás előfordulási gyakorisága és mintázata, egy telepi körülmények között élő mintacsoportban
31.  A stressz szerepe a szocioökonómiai helyzet és a végrehajtó működések közötti kapcsolat szempontjából gyermekkorban
32.  A szubjektív egészségi állapot kutatási hátterének többszintű megközelítése a társadalmi egyenlőtlenségek tükrében
33.  A telepi körülmények között élők egészségi állapotának és egészségműveltségének jellemzői
34.  A társadalmi kirekesztődés, a halmozottan hátrányos helyzet családorvosi vonatkozásai
35.  Társas kapcsolatok és mentális egészség szegregált településrészeken
36.  Uniós támogatással nyílnak új szakrendelők a hátrányos helyzetű kistérségekben : sajtóanyag - Egészségügyi Minisztérium
37.  A védőnői hivatás a XXI. században : egy nehéz védőnői körzet tapasztalatai Borsodban
38.  Életkor, demográfia és igazságosság
39.  "Így kallódunk el szépen egymás után" : állami gondozottak voltak, ma hajléktalanok
40.  Önszerveződések a hátrányos helyzetű fiatalok megsegítésére

  Mind kijelölve: