Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

SZOCIÁLPSZICHOLÓGIA - Kapcsolódó tételek


1.  Az alkoholfogyasztói tudatosság : az alkohol szociálpszichológiai perspektívája
2.  Alvás közben legfontosabb az észlelés
3.  Anorexia nervosa és szociálpszichológiai háttere
4.  A bosszú pszichológiai összetevői
5.  The care of people living with mental illness in the Hungarian social care system: The process of deinstitutionalization and the phenomenon of stigmatization
6.  Célok, tervek, törekvések : 1. [r.], Elméleti megfontolások és alkalmazási lehetőségek
7.  A diádikus interakció kutatásának világa
8.  Drogfogyasztók kortárs kapcsolatainak elemzése: a szociálpszichológiai és az etnográfiai perspektíva
9.  Az egészséges és a gyengélkedő szervezet: hogyan segíthetjük a teamet, hogy hatékony maradjon?
10.  Egészségmagatartás-modell tesztelése többváltozós technikákkal
11.  Erdély nemzetiségei etnopszichológiai és szociálpszichiátriai vizsgálatának kezdetei a századfordulón
12.  Felmérés a magyarországi internethasználatról : szociálpszichológiai és pszichopatológiai vonatkozások
13.  Az időskori szociálpszichológiai szindrómák
14.  Időskori szociálpszichológiai szindrómák orvosi vonatkozásai : bevándorlók az időben
15.  Interakciós szemléletű hipnóziskutatás: a hipnózis szociál-pszichobiológiai modelljének kísérleti háttere
16.  Az intravénás droghasználók kockázati magatartásai és a megelőzés lehetőségei : etnográfiai és szociálpszichológiai perspektíva
17.  A jövőorientáció kutatása a szociálpszichológiában
18.  A kémiaiszer-használat és -függőség evolúciós megközelítésben : az adaptációtól a "megszaladás" jelenségéig és azon túl
19.  A közgondolkodás és a közérzet társadalomlélektana
20.  A külső ösztönzők alkalmazásának pedagógiai-szociálpszichológiai dilemmái
21.  A lelki túlterheltség szociálpszichológiai megközelítése
22.  Munkahelyi pszichoszociális kockázati tényezők kapcsolata a depressziós tünetegyüttessel a magyar munkavállalók körében : az Országos Munkahelyi Stresszfelmérés előzetes eredményei
23.  Az orvos-beteg kapcsolat szociálpszichológiai megközelítése
24.  Az orvos-beteg kommunikáció szociológiája és szociálpszichológiája
25.  Positive outcome expectancy mediates the relationship between social influence and Internet addiction among senior high-school students
26.  Seeing the forest through different trees: A social psychological perspective of work addiction Commentary on: Ten myths about work addiction (Griffiths et al., 2018)
27.  The Sociological Study of Stress: An Analysis and Critique of the Stress Process Model
28.  Szociális kognitív funkciók vizsgálata bipoláris betegek elsőfokú hozzátartozói körében : áttekintő tanulmány
29.  Szociálpsychológiai helyzet és öngyilkossági kísérletek Észtországban
30.  A szociálpszichológia és határterületei a szociálpszichológia 30 éve
31.  A szociálpszichológiai jelenségek mechanizmusáról
32.  A szomatizáció szociálpszichológiai kutatásának tudományos és társadalmi környezete
33.  A tanulók saját egészségükről alkotott fogalmának elemzése : az egészség-fogalom szociálpszichológiai megközelítése
34.  A tekintély kritikája, a kritika hitelessége, avagy mit keres a szociálpszichológia a terápiában?
35.  Terápiás szövetség és pszichoszociális beavatkozások a függőség sikeres kezelésében
36.  A társas pragmatikai kommunikációs zavar: terminológiai kérdések, tüneti diagnosztikai módszerek és problémák
37.  A túlsúlyos emberek implicit elutasítása gyerekkorban
38.  A világban maradni
39.  A véradás pszichológiai, szociálpszichológiai megközelítése
40.  A zenei teljesítményszorongás: prevalencia, kialakulás, társuló zavarok és személyiségvonások, kezelési lehetőségek
41.  "Ész nélkül" : a kábítószer-használat és -függőség lélektani és szociálpszichológiai háttere gyermekeknél és fiataloknál Magyarországon (1991-1998)
42.  Az önakadályozás pszichológiája

  Mind kijelölve: