Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Bugán Antal - Kapcsolódó tételek


1.  Az alapellátás tartalmi, strukturális és finanszírozási átalakítása, mint a hazai népegészségügyi helyzet javításának eszköze
2.  Befejezett öngyilkosságot elkövetett személyek által hátrahagyott búcsúlevelek elemzése
3.  A daganatos betegség okozta trauma és annak pozitív illúziókra gyakorolt hatása
4.  A depressziós tünetegyüttes hatásai magyar meddő pároknál
5.  A krónikus vesebetegek transzplantációval kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata
6.  A magyar lakosság mentális egészségi állapota, annak kezelése
7.  A Magyar Pszichológiai Társaság és a Klinikai Pszichológiai Szakmai Kollégium programjavaslata és ajánlásai az "Egészséges Nemzetért" Népegészségügyi Program (2001-2010) tervezetéhez
8.  Meddőséggel kapcsolatos vélekedések orvostanhallgatók körében
9.  A meddőséggel összefüggő életminőség jellemzői magyar pároknál
10.  Megalakult a MOK Diplomás Területi Szervezete
11.  Milyen az orvos, ha nő? : az orvosnő ideáltipikus képe empirikus vizsgálatok alapján
12.  Az onkológiai betegség okozta személyiségfejlődés: a poszttraumás növekedés
13.  Az onkológusok érzelmei
14.  Orvosilag megmagyarázhatatlan tünetek
15.  A primer Sjögren-szindróma pszichológiai vonatkozásai
16.  Pszichoterapeutákra és orvosokra vonatkozó sztereotípiák összehasonlító vizsgálata
17.  Raynaud-szindrómás betegek életminőségének jellemzői
18.  A szerepkonfliktus pályaszocializációs eredete: a hivatásbeli és a családi szerepek az orvosnőkről és jogásznőkről alkotott sztereotípiák tükrében
19.  Szomatizáció : amikor a lélek szenved, felsír a test
20.  A szubklinikus depressziós tünetegyüttes, mint népegészségügyi jelentőségű rizikótényező főiskolai hallgatók körében
21.  Szuicid típusok meghatározása befejezett öngyilkosságot elkövetők búcsúleveleinek tartalomelemzése alapján
22.  A testkép és életminőség vizsgálata polycystás ovarium szindrómában
23.  Vulnerabilitási faktorok depresszióra
24.  Új szemlélet vagy új professzió? : az egészségpszichológia és a klinikai pszichológia viszonya

  Mind kijelölve: