Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Molnár Regina - Kapcsolódó tételek


1.  Egészségmegőrzéssel, egészségfejlesztéssel kapcsolatos szemléletmódok az egészségügyi felsőoktatásban
2.  Az egészségügyi felsőoktatásban tanulók véleménye az egészségről és a betegségről
3.  Az Egészségügyi Világszervezet rövidített életminőség kérdőívének hazai alkalmazhatóságáról
4.  Az emlő önvizsgálatával kapcsolatos ismeretek és aktivitás jellemzése a Dél-alföldi Régió 25-64 éves női népességének körében
5.  Az emlődaganatok megelőzésének gyakorlata a dél-alföldi régió 25-64 éves női népessége körében
6.  A gyógyító orvossá válás néhány jellemzője és problémája napjainkban
7.  Gyógyítók helyzete és egészsége - a magyarországi vizsgálatok szakirodalmi áttekintése
8.  Hogyan érhetők el a szakorvosok? : kommunikációs lehetőségek a szakorvos-beteg konzultációban
9.  Krónikus nem fertőző betegségek primer prevenciójának társadalmi meghatározottsága
10.  Milyen az orvos, ha nő? : az orvosnő ideáltipikus képe empirikus vizsgálatok alapján
11.  "Mire megvénülünk" : idősek társadalmi helyzetéről
12.  Az orvos-beteg kommunikáció új lehetőségei - a betegek elvárásai alapján
13.  Az orvosi pályaszocializáció : ahogyan a hallgatók látják
14.  Az orvosokkal, orvostanhallgatókkal kapcsolatos vizsgálatok távlatai
15.  Az orvosszerepről - a pályaszocializáció tükrében
16.  Az orvostanhallgatók pályán maradásra, pályaelhagyásra vonatkozó elképzelései
17.  A szerepkonfliktus eredete orvostan- és fogorvostan-hallgató nők körében
18.  A szerepkonfliktus pályaszocializációs eredete: a hivatásbeli és a családi szerepek az orvosnőkről és jogásznőkről alkotott sztereotípiák tükrében
19.  Szerepkonfliktusok megnyilvánulásai orvosnők körében
20.  Szociodemográfiai jellemzők hatása a szűrővizsgálatok igénybevételére a Dél-Alföldön
21.  A szűrővizsgálatokkal kapcsolatos információszerzés jellemzői a Dél-Alföldön
22.  Táplálkozási jellemzők vizsgálata Csongrád megye kistérségeiben élő tanulók körében

  Mind kijelölve: