Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Tóth Antal, M. - Kapcsolódó tételek


1.  Beszámoló a Hemofília Világszövetség XXII. Nemzetközi Kongresszusáról
2.  Beszámoló a Német Transzfuziológiai és Immunhematológiai Társaság 36. kongresszusáról
3.  Beszámoló a Német Transzfuziológiai és Immunhematológiai Társaság 38. éves kongresszusáról
4.  A break-even analízis jelentősége a vérellátásban
5.  Dr. Török János (1925-1999)
6.  Elvek a vérellátás költségeinek kiszámításához és karbantartásához
7.  Gondolatok a gyógyítási célú emberi eredetű anyagokkal történő ellátás minőségéről (és etikájáról)
8.  Gyógyszernek tekinthetők-e a terápiás vérkészítmények? : a vérellátás jogi szabályozásának kérdései
9.  A gyógyítási célú emberi eredetű anyagok rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos bioetikai és szakmajogi szempontok
10.  A hemoterápia biztonsága jogi (igazságügyi-orvostani) szempontból
11.  A HM Állami Egészségügyi Központ transzfúziós politikája : az MSBOS bevezetésével szerzett tapasztalatok
12.  Kórházvezetési, - irányítási modell Veszprémben
13.  Különböző nagyságú vérellátók működésének gazdaságossági break-even analízissel
14.  Az optimális kapacitás kihasználás a hatékony vérellátás alapja
15.  Az optimális kapacitás kihasználás a hatékony vérellátás alapja
16.  A perinatálisan alkalmazott vérkészítmények néhány sajátossága
17.  A perioperatív időszakban végzett transzfúzió
18.  Reformtörekvések alternatívái a vérellátásban
19.  A transzfuziológia európai és hazai ismeretanyagának változása az elmúlt 70 évben
20.  A transzfuziológia kompetenciájának alakulása a kezdetektől napjainkig Magyarországon (Quo vadis transzfuziológia?)
21.  A transzfuziológia kompetenciájának alakulása Magyarországon a kezdetektől napjainkig (Quo vadis transzfuziológia?)
22.  A transzfúziológiai szolgálat szervezetéről és feladatairól
23.  Transzfúziós reakciók és szövődmények onkológiai és onkohematológiai betegeken
24.  A VIII. faktor génjének molekuláris biológiai vizsgálata haemophilia A megbetegedésben
25.  Véradás - vérellátás - vérgazdálkodás
26.  A véradás pszichológiai, szociálpszichológiai megközelítése
27.  A véradás szervezésének sajátosságai és finanszírozási elvei
28.  A vérellátás üzemgazdaságtanának alapelvei
29.  Vérkészítmények előállítása, mint gyógyszergyártási tevékenység : 1. [r.], A szakmajogi megítélés alakulása az Európai Unióban
30.  A vérkészítmények készletnyilvántartásának algoritmusa
31.  Az új jogszabályok hatása a vértranszfúziós szolgálat gazdálkodására

  Mind kijelölve: