Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

COCHLEARIS IMPLANTÁTUM - Kapcsolódó tételek


1.  Audiovizuális beszédtanító program használatával nyert kezdeti tapasztalatok prelinguális hallássérült cochlearis implantáción átesett gyermekek beszéd- érthetőségének vizsgálata során
2.  A belsőfül-malformáció, cochleáris implantáció és meningitis speciális kérdései a siketség mikrosebészeti gyógyításának korában
3.  A beszédpercepció és a beszédprodukció fejlődése prelingualis siket gyermekek cochlearis implantációja után
4.  Bonebridge, Vibrant Soundbridge - tapasztalatok serdülőkön végzett implantációkkal
5.  A cochlearis implantáció 2004-ben
6.  Cochlearis implantáció, a süketség gyógyításának új módszere
7.  Cochlearis implantáció belsőfül-malformációval született betegekben
8.  A cochlearis implantáció sebészeti vonatkozásai
9.  Cochlearis implantációval szerzett tapasztalataink MELAS-szindrómás betegeinknél : esetismertetés
10.  A Cochlearis Implantáltak Funkcionális Indexe (CIFI) magyarországi bevezetésével szerzett kezdeti tapasztalatok
11.  A cochlearis implantátum posztoperatív processzorbeállításokban rejlő fejlesztési lehetőségei
12.  Cochlearis implantátumok különböző, előre görbített elektródasorainak elhelyezkedése a cochlea tengelyéhez viszonyítva : radiológiai vizsgálat a perimodiolaritás mértékének megállapítására
13.  A cochleáris implantáción átesett gyermekek hallásfejlődését nyomonkövető pedagógiai diagnosztika
14.  Cochleáris implantációt követően kialakult bőrnekrózis dermato-chirurgiai kezelése klinikánk gyermek-beteganyagában
15.  Elektroakusztikus stimulációval szerzett kezdeti tapasztalatok a PTE Fül-, Orr-, Gégészeti és Fej-, Nyaksebészeti Klinikán
16.  Az elektrosebészet és az MRI diagnosztika veszélyei cochlearis implantátumot viselő betegek körében
17.  Az elektródasor visszatekeredésének kimutatása transzimpedanciamátrix (TIM)-vizsgálattal cochlearis implantátumban
18.  Az emberi halántékcsontnak a csecsemő- és kisgyermekkori cochlearis implantáció szempontjából kiemelkedően fontos dimenziói : klinikoradiológiai vizsgálat
19.  Gyermekkori cochlearis implantációval elért eredmények értékelése kérdőíves felmérés alapján
20.  A gyermekkori cochleáris implantáció hazai helyzetének áttekintése
21.  A gyógypedagógiai (szurdopedagógiai) szaktudás helye és szerepe a gyermekkori cochleáris implantációnál
22.  A gyógyszeres kezelésre nem javuló hirtelen halláscsökkenés lépcsőzetes sebészi terápiája
23.  Halláscsökkenést okozó belső fül elváltozások vizsgálata és rehabilitációja humán beteganyagon és állatkísérletes modellen
24.  Halláscsökkenést okozó etiológiai tényezők cochlearis implantáción átesett gyermekekben
25.  Hallásjavító középfül implantátum (Vibrant Soundbridge) közepes- és súlyos fokú nagyothallások rehabilitációjára
26.  Helyzetkép a fejlesztésünk alatt álló cochleáris implantáción átesett gyermekekről
27.  Idegi válasz telemetriás (NRT) vizsgálatok cochlearis implantált betegeken
28.  Infektológiai szempontok cochlearis implantációban
29.  A maradványhallás megőrzésének lehetőségei cochlearis implantáció során Nucleus CI532 Slim Modiolar elektródasorral
30.  A new method to determine the optimal orientation of Slim modiolar cochlear implent electrode array insertion = Új módszer a vékony perimodioláris cochlearis implantátumelektróda ideális bevezetési...
31.  Overview of our 13-year-long experience with cochlear implants
32.  A PEACH-teszt értéke prelingualis hallássérült gyermekek cochlearis implantáció utáni hallásjavulásának értékelésében
33.  "Power stapes" - Új műtéti megoldás a stapesfixációhoz társuló közepes és nagyfokú kevert típusú halláscsökkenések kezelésében
34.  A promontorium teszt szerepe cochleáris implantációban
35.  Pszichofizikai paraméterek összehasonlító elemzése a genetikai eredetű és a genetikailag nem igazolható, súlyos fokú hallássérült kisgyermekeknél, cochlearis implantációt követően
36.  A radiológiai vizsgálatok szerepe a cochlearis implantációra alkalmas betegek kiválasztásában
37.  Review of electrode placement with the Slim Modiolar Electrode: identification and management = Perimodioláris típusú elektróda behelyezése: áttekintés és esettanulmányok
38.  Sikeres cochleáris implantáció malignus tumorból gyógyult, megsiketült gyermeken
39.  Siketség rehabilitációja cochleáris implantációval
40.  A Szegedi Cochlearis Implantációs Centrum megalakulása és működése 1995-2002 között
41.  Szimultán végzett labyrinthectomia és cochlearis implantáció előrehaladott Méniére-betegségben
42.  A süketség gyógyításának hazai eredményei és perspektívái : a cochlearis implantáció
43.  Ultrafinom cochlea-csiszolás - Cochleáris implantáció utáni intracochleáris viszonyok vizsgálatára alkalmas laboratóriumi módszer
44.  A vestibularis funkció posztoperatív monitorozása labyrintus-fisztulát okozó otitis media suppurativa chronica cholesteatomatosa műtétét követően
45.  A vestibularis működés változása cochlearis implantáció után
46.  Wegener-granulomatosis talaján kialakult krónikus gennyes középfülgyulladás komplex kezelése
47.  Új műtéti képalkotó lehetőség a belsőfül-implantátum elektródasorának dinamikus helyzetmeghatározására

  Mind kijelölve: