Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

SZEMÉLYISÉG - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 >>

1.  Az affektív temperamentum: a TEMPS-A kérdőívvel szerzett hazai tapasztalatok
2.  Affektív temperamentumok: a neurobiológiai alapoktól a klinikai alkalmazásig
3.  Aktivitás és a geromentálhigiéné
4.  Az alkoholbetegek személyiségprofiljának bemutatása az átdolgozott Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív alapján
5.  Antiszociális fejlődésirány - bűnelkövetés
6.  Associations between the dark triad of personality and unspecified/specific forms of Internet-use disorder
7.  A Bálint-mozgalom nemzetközi helyzete
8.  Bűnelkövetők temperamentum- és karaktersajátosságai
9.  Bűnözők konfliktus helyzetekben : a Társas Orientációk mögötti burkolt személyiségelméletek
10.  The characteristics and changes of psychological immune competence of breast cancer patients receiving hypnosis, music or special attention = A pszichológiai immunkompetencia jellemzői és változása...
11.  Célok, tervek, törekvések : 1. [r.], Elméleti megfontolások és alkalmazási lehetőségek
12.  Célok, tervek, törekvések : 2. [r.], A személyes célok és életcélok kapcsolata - módszertani kérdések és demonstráció
13.  The dark side of internet: Preliminary evidence for the associations of dark personality traits with specific online activities and problematic internet use
14.  Drogos fiatalok megküzdési stratégiáinak vizsgálata
15.  A D-típusú Személyiség Skála pszichometriai jellemzői reprezentatív vizsgálat alapján
16.  Egy személyiség és kreativitás fejlesztő tábor tapasztalatai
17.  Elsődleges érzelmek mérése affektív idegtudományi megközelítésben: módszertani áttekintés
18.  Az emberi írisz mint lehetséges biomarker a személyiséghez
19.  Az Enneagram : belső utunk tudattérképe
20.  Az etnocentrizmus evolúciós elmélete
21.  A felnőtt kötődés mérésének új lehetősége: a közvetlen kapcsolatok élményei kérdőív
22.  A függőség pszichodinamikus és pszichopatológiai jelentősége
23.  Genetikai és személyiségfaktorok vizsgálata evészavarokban
24.  Hangulatzavarok befolyása a kreativitásra
25.  Hogyan jut érvényre az intelligencia a gyakorlatban? : a döntéspszichológia nézőpontja
26.  A hospice önkéntesség lélektani vonatkozásainak szakirodalmi áttekintése
27.  How do online sports gambling disorder patients compare with land-based patients?
28.  IKT-eszközök használatának összefüggése a kognitív működés átalakulásával és személyiségtényezőkkel - áttekintés nemzetközi empirikus vizsgálatok eredményeire alapozva
29.  The Internet's effect on personality traits: An important casualty of the "Internet addiction" paradigm
30.  An investigation into problematic smartphone use: The role of narcissism, anxiety, and personality factors
31.  Juhász Pál Fórum Egerben
32.  A karcinogén személyiség
33.  A karizma
34.  Kisgyermekek személyisége a szülők és az ovónők megítélése szerint: nemi különbségek, kultúrközi összehasonlítás és kapcsolat a megfigyelt viselkedéssel
35.  A "kitartás" mint lehetséges endofenotípus a pszichogenetikában
36.  Kommentár az Enneagram - belső utunk tudattérképe című cikkhez
37.  A kontrollról
38.  Korszerű mérőmódszerek a klinikai diagnosztikában
39.  Magatartási és tanulási zavarokat mutató gyerekek vizsgálata egy nevelőotthoni csoportban
40.  Mi vagy én? : a társas-én helye a személyiség struktúrájában
41.  Miért halnak meg idő előtt a magyar férfiak?
42.  Az MMPI-2 klinikai főskáláinak bemutatása alkoholbetegek körében a kezelés első hetében
43.  Munkával kapcsolatos motivációk és elégedettség : személyorientált elemzés
44.  Mágikus és reális valóság
45.  Nemi különbségek a depresszióra való fogékonyság alakulásában
46.  Az orvos személyisége mint gyógytényező a bálinti koncepció tükrében
47.  Az orvoskép és személyiség változása a fejlődés melléktüneteként : 2. [r.], Szakma-idegen feladatok a ma orvoslásában
48.  A perdita-jelenség mint az identitászavar egy sajátos esete
49.  Placebo és személyiség - a primitívtől a megküzdőig : 1. [r.], A placebo-reszponder személyiség
50.  Placebo és személyiség - a primitívtől a megküzdőig : 2. [r.], Szituáció, emóció, motiváció, attribúció és megküzdés

  Mind kijelölve:         << 1 2 >>