Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

SZEMÉLYISÉG - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 >>

1.  Az addikció kialakulásának komplex szemlélete
2.  Az Affektív Idegtudományi Személyiség Skálák (Affective Neuroscience Personality Scales) magyar változata
3.  Az affektív temperamentum: a TEMPS-A kérdőívvel szerzett hazai tapasztalatok
4.  Affektív temperamentumok: a neurobiológiai alapoktól a klinikai alkalmazásig
5.  Az affektív temperamentumok fogalma, jellemzőik, hatásuk a pszichiátriai zavarokra és a szuicid magatartásra
6.  Az affektív temperamentumok vizsgálata egészségesekben és különböző fenotípusú hypertoniás kórállapotokban
7.  Aktivitás és a geromentálhigiéné
8.  Az alkoholbetegek személyiségprofiljának bemutatása az átdolgozott Cloninger-féle Temperamentum és Karakter Kérdőív alapján
9.  Antiszociális fejlődésirány - bűnelkövetés
10.  Associations between the dark triad of personality and unspecified/specific forms of Internet-use disorder
11.  A Bálint-mozgalom nemzetközi helyzete
12.  Bűnelkövetők temperamentum- és karaktersajátosságai
13.  Bűnözők konfliktus helyzetekben : a Társas Orientációk mögötti burkolt személyiségelméletek
14.  The characteristics and changes of psychological immune competence of breast cancer patients receiving hypnosis, music or special attention = A pszichológiai immunkompetencia jellemzői és változása...
15.  Célok, tervek, törekvések : 1. [r.], Elméleti megfontolások és alkalmazási lehetőségek
16.  Célok, tervek, törekvések : 2. [r.], A személyes célok és életcélok kapcsolata - módszertani kérdések és demonstráció
17.  The dark side of internet: Preliminary evidence for the associations of dark personality traits with specific online activities and problematic internet use
18.  Drogos fiatalok megküzdési stratégiáinak vizsgálata
19.  A D-típusú Személyiség Skála pszichometriai jellemzői reprezentatív vizsgálat alapján
20.  Egy személyiség és kreativitás fejlesztő tábor tapasztalatai
21.  Az egészség és a személyiségvonások kapcsolata, pszichoszomatikus rendellenességek : a támogatás lehetősége
22.  Elsődleges érzelmek mérése affektív idegtudományi megközelítésben: módszertani áttekintés
23.  Az emberi írisz mint lehetséges biomarker a személyiséghez
24.  Az Enneagram : belső utunk tudattérképe
25.  Az etnocentrizmus evolúciós elmélete
26.  A felnőtt kötődés mérésének új lehetősége: a közvetlen kapcsolatok élményei kérdőív
27.  A függőség pszichodinamikus és pszichopatológiai jelentősége
28.  Genetikai és személyiségfaktorok vizsgálata evészavarokban
29.  Hangulatzavarok befolyása a kreativitásra
30.  Hogyan jut érvényre az intelligencia a gyakorlatban? : a döntéspszichológia nézőpontja
31.  A hospice önkéntesség lélektani vonatkozásainak szakirodalmi áttekintése
32.  How do online sports gambling disorder patients compare with land-based patients?
33.  IKT-eszközök használatának összefüggése a kognitív működés átalakulásával és személyiségtényezőkkel - áttekintés nemzetközi empirikus vizsgálatok eredményeire alapozva
34.  The Internet's effect on personality traits: An important casualty of the "Internet addiction" paradigm
35.  An investigation into problematic smartphone use: The role of narcissism, anxiety, and personality factors
36.  Juhász Pál Fórum Egerben
37.  A karcinogén személyiség
38.  A karizma
39.  Ki adná a veséjét, és ki nem : az élő donoros vesetranszplantációt érintő hiedelmek, ismeretek és hozzáállás vizsgálata az egyéni értékrenddel összefüggésben
40.  Kisgyermekek személyisége a szülők és az ovónők megítélése szerint: nemi különbségek, kultúrközi összehasonlítás és kapcsolat a megfigyelt viselkedéssel
41.  A "kitartás" mint lehetséges endofenotípus a pszichogenetikában
42.  Kommentár az Enneagram - belső utunk tudattérképe című cikkhez
43.  A kontrollról
44.  Korszerű mérőmódszerek a klinikai diagnosztikában
45.  Magatartási és tanulási zavarokat mutató gyerekek vizsgálata egy nevelőotthoni csoportban
46.  Mi vagy én? : a társas-én helye a személyiség struktúrájában
47.  Miért halnak meg idő előtt a magyar férfiak?
48.  Az MMPI-2 klinikai főskáláinak bemutatása alkoholbetegek körében a kezelés első hetében
49.  Munkával kapcsolatos motivációk és elégedettség : személyorientált elemzés
50.  Mágikus és reális valóság

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 >>