Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

INTERPERSZONÁLIS KAPCSOLATOK - Kapcsolódó tételek


1.  Alexithymia predicts loss chasing for people at risk for problem gambling
2.  Családi és kortárskapcsolatok jellemzői általános iskolás roma és nem roma gyermekek körében : 4. [r.]
3.  A diádikus interakció kutatásának világa
4.  Diádikus stressz és megküzdés - elméleti modellek és alkalmazások
5.  Az emberi kapcsolatok lehetőségei és határai a közművelődési könyvtárakban
6.  A felnőtt kötődés korszerű mérési lehetősége: A közvetlen kapcsolatok élményei - kapcsolati struktúrák (ECR-RS) kötődési kérdőív magyar adaptációja párkapcsolatban élő felnőtt személyeknél
7.  Flow Szinkronizáció Kérdőív: az optimális élmény mechanizmusának mérése társas interakciós helyzetekben
8.  Gambling and family: A two-way relationship
9.  Az illegális kábítószerek közösségformáló szerepe : szakértői mintán végzett kapcsolatháló-elemzés középiskolások körében
10.  Interakciós szinkronitás az interperszonális adaptációban
11.  Interperszonális kapcsolatok változása internetes csevegőcsatornák használóinak körében
12.  Investigating the differential effects of social networking site addiction and Internet gaming disorder on psychological health
13.  A kötődés élményrétegei serdülő- és felnőttkorban
14.  A megbocsátás pszichológiája: kialakulása, hatásai és fejlesztése
15.  Mentalizáció és életminőség összefüggései szkizofréniában
16.  Mi a szépség?
17.  Objektív módszer a kifejezett érzelmek (expressed emotion) hatásának mérésére direkt interperszonális tranzakciók során szkizofréniában
18.  Peer relationship and adolescent smartphone addiction: The mediating role of self-esteem and the moderating role of the need to belong
19.  Predicting Facebook addiction and state anxiety without Facebook by gender, trait anxiety, Facebook intensity, and different Facebook activities
20.  Predictors of excessive use of social media and excessive online gaming in Czech teenagers
21.  Próbálkozásaim terápiarezisztens pszichiátriai betegeimmel
22.  Párkapcsolati mintázatok és kapcsolati elégedettség együtt élő pároknál: az Olson-modell ellenőrzése
23.  The Role of Religiosity in Intimate Relationships
24.  Stigma: a társkapcsolati esélyegyenlőtlenség paradigmája : rehabilitációs lélektani gondolatfüzér
25.  A Vizuális Imaginatív Szinkron fogalma és mérése

  Mind kijelölve: