Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

ETIKA, ORVOSI - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

201.  Kik lehetnek egy biomedicinális közlés szerzői? : elvi egyetértés és gyakorlati nézetkülönbségek
202.  A klinikai etika visszatérése
203.  Klinikai, farmakológiai és epidemiológiai vizsgálatok etikai szempontjai az allergológiában
204.  A klinikai, farmakológiai és epidemiológiai vizsgálatok gyakorlati etikája az allergológiában
205.  A klinikai kutatások tervezésének szabályai
206.  A klinikai transzfuziológia hazai és nemzetközi jogi szabályozása, minőségbiztosítási és bioetikai szempontjai
207.  Konferencia az orvosi felelősségről
208.  Konfliktusrendezés közvetítői eljárással
209.  Konzílium: etikai kötelesség vagy fortélyos fogás?
210.  A krónikus mozgásszervi betegek kezelésének etikai problémái
211.  A kutatásetikáról az orvostudományban : Visszaélések az orvostudományi kutatások terén
212.  Kényes kérdések
213.  A környezeti ártalmak és az egészségi állapot közötti kapcsolat etikai kérdései
214.  A környezeti ártalmak és az egészségi állapot közötti kapcsolat etikai kérdései
215.  Következetes bioetika és keresztény következetesség
216.  Közegészségügy, etika, demokrácia
217.  Közlekedési balesetek : a sérülések prevenciója és etikai kérdések
218.  A közvetítői eljárás
219.  Különböző fórumok és egyének szerepe a humán reprodukció új módszereiről alkotott etikai állásfoglalásokban
220.  Lelkiismeret és tudomány
221.  Levél Terenyi Zoltánnak, avagy ifjabbkori önmagamnak
222.  Lőrincz Jenő: Jogbölcseleti alapvetés a magzatvédelemhez
223.  Macroethical responsibilities of societies of gynaecologists and obstetricians
224.  A Magyar Egészségügyi Szakdolgozói Kamara Etikai Kódexe
225.  Magyar gyermekorvosok véleménye a súlyosan károsodott újszülöttek kezelésével vagy nem kezelésével kapcsolatos etikai kérdésekről
226.  A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának IV. számú Állásfoglalása a betegek tájékoztatásáról
227.  A Magyar Orvosi Kamara Etikai Kollégiumának VII. számú állásfoglalása az orvosi beavatkozás előtti beleegyező nyilatkozatról (informed consent)
228.  A Magyar Orvosi Kamara feladatai
229.  A magyarországi klinikai vizsgálatok szakmai etikai bírálatának folyamata : az ETT Klinikai Farmakológiai Etikai Bizottságának tapasztalatai
230.  A magzat élethez való joga
231.  A magzati élet megszakításáról
232.  Manipulációk a növekedéssel és a fejlődéssel; az új módszerek etikai követelményei
233.  A meg nem született magzat személyiségvédelme
234.  Megalázó a "dokikám" megszólítás
235.  Megváltoztatható-e az emberi természet?
236.  Messzire jutottunk, de útközben valamit elvesztettünk?
237.  Mikor kell félbeszakítani egy klinikai gyógyszerkipróbálást?
238.  Mit mondok a betegemnek, ha kiderül, hogy Basedow-Graves-kórban szenved
239.  Miért nem becsülik a pszichiátriát? Hozzászólás Vizi kolléga úr írásához
240.  A modern orvosbiológiai kutatás etikai és világnézeti kihívásai egy példán keresztül
241.  A modern orvosbiológiai kutatás etikai és világnézeti kihívásai egy példán keresztül
242.  A modern orvosbiológiai kutatás etikai és világnézeti kihívásai egy példán keresztül
243.  A modern orvostudomány etikai alapelvei (Kantiánizmus és utilitarizmus)
244.  A MOK Etikai Kódex eutanáziával kapcsolatos pontjainak értelmezése
245.  Morális kötelességünk-e elkerülni mások megfertőzését?
246.  A munkaköri alkalmassági vizsgálatnak egyes orvosetikai vonatkozásai
247.  "Már a tegnap sem létezik?" : életvégi etikai kérdések a demenciával élő betegek ellátásában
248.  Még egyszer a paraszolvencia kérdéséről
249.  Mégis: kinek az érdeke? A szervátültetések orvosi, jogi, etikai, gazdasági kérdései
250.  Múlt és jelen ellentmondásai a modern orvosi etikában

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>