Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

ETIKA, ORVOSI - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

151.  A gyógyítás erkölcse és a hatalom ideológiája : Társadalom és hivatásrendiség az orvoslásban
152.  A gyógyítás új szemléletmódja: narratív orvoslás
153.  A génsebészet etikai kérdései
154.  Haben Ethik und Recht in der modernen Andrologie noch eine Bedeutung?
155.  "A hadviselés művészete"
156.  Hagyomány és korszerűség halálközelben
157.  Hagyomány és korszerűség lelki egészségünk jövőjében
158.  A haldokló betegek jogai Magyarországon
159.  A haldokló pszichés gondozása a haldoklás különböző stádiumaiban : 1. r.
160.  A Hallervorden-Spatz-eponímától a molekuláris nevezéktanig
161.  A halál kultúrája
162.  A halál siettetése : eutanázia, halálba segítés
163.  Hippokratésztől az esküig : szempontok a Hippokratészi eskü hitelességének megítéléséhez
164.  A hospice - az eutanázia alternatívája
165.  Hozzájárulás az orvosi beavatkozáshoz
166.  Hozzászólás a MPT Etikai Kódexének tervezetéhez
167.  Humánum és technika a gyógyításban
168.  A Hvang-botrány következményei és tanulságai
169.  Hála-pénz? : hála-kényszer
170.  A hálapénz - korrupció? : pillanatfelvétel a válságban lévő egészségügyből
171.  Hálapénz : megalkuvó önámítás a magyar egészségügyben
172.  Hálapénz : történelmi megalkuvás a magyar egészségügyben
173.  Hálapénz: Magyarország az élvonalban
174.  A hálapénz szabályozásának büntetőjogi és etikai kérdései
175.  A hálapénzkérdés értékelése IV. éves orvostanhallgatók körében
176.  A hálapénznek meg kell szűnnie!
177.  A hálapénzről : talán utoljára
178.  Hálapénz-vihar
179.  Id. dr. Imre József : az orvosprofesszor születése 150. évfordulójára
180.  Id. dr. Imre József az "egészségügyi nevelés"-ről : a világhírű professzor 150. születésnapjára
181.  Id. Dr. Imre József életművéről, különös tekintettel a biztosítási orvostanra
182.  Az igazságosság és a besorolás etikai problémái az egészségügyben, különös tekintettel a COVID-19-járvány olaszországi tapasztalataira
183.  Az inoperábilitás etikája
184.  Az intenzív betegellátás etikai problémái
185.  Intézményi címek használata : XXI. sz. állásfoglalás
186.  Irányelvek az életfenntartó kezelések megszüntetése és a haldoklók gondozása terén : kivonat a Hastings Center munkacsoportja által kidolgozott irányelvekből
187.  Irányelvek az életfenntartó kezelések megszüntetése és a haldoklók gondozása terén : kivonat a Hastings Center munkacsoportja által kidolgozott irányelvekből
188.  Javaslat az etikának a mindennapi orvosi gyakorlatban való művelésére
189.  Jog, erkölcs, etika és a megélhetés
190.  Jogi kiútkeresés a transzplantációs sebészetben - etikai dilemmákkal
191.  Jogi szabályozást sürgető kérdésfelvetések egy végzetes eset kapcsán
192.  Jogi és etikai szempontok a diagnosztikai eszközök technológiai értékelésében
193.  Jogi-etikai problémák a gyermekek gyógyszeres kezelésében - gyermekpszichiátriai példákon bemutatva
194.  Jó orvos akarok lenni... : egy frissen végzett orvos gondolatai a gyógyításról
195.  Jótékonykodás vagy megvesztegetés? : a gyógyszergyári ajándékozás etikája
196.  A katonaorvos etikai dilemmái napjainkban a hadviselésben és a medicinában bekövetkezett változások tükrében
197.  Keresztény álláspont az élet kezdetével kapcsolatos bioetikai kérdésekről
198.  Ki döntsön az eutanáziáról?
199.  Ki marad a kamarában? : töprengés az otthon szülésről
200.  Ki operálja a beteget?

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>