Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=78930
MOB:2008/2
Szerzők:Sárosi Andrea; Balogh Gabriella; Székely Anna; Sasvári Mária; Faludi Gábor
Tárgyszavak:COGNITIÓS ZAVAROK; DEPRESSZIÓ
Folyóirat:Neuropsychopharmacologia Hungarica - 2007. 9. évf. 4. sz.
[https://mppt.hu/folyoirat/#]


  Kognitív vulnerabilitás markerek major depresszióban / Sárosi Andrea [et al.]
  Bibliogr.: p. 187-188. - Abstr. hun., eng.
  In: Neuropsychopharmacologia Hungarica. - ISSN 1419-8711. - 2007. 9. évf. 4. sz., p. 183-188. : ill.


A depresszióban észlelhető diffúz neurokognitív deficitről irodalmi adatok sora számol be. Vizsgálatunk célja az volt, hogy összehasonlítsuk a hangulatzavarban szenvedők és egészséges kontroll csoport kognitív teljesítmény jellemzőit, egyedi sajátosságait és ezek alapján a betegség néhány vulnerabilitás markerét meghatározzuk. 71 DSM-IV szerint major depressziós beteg kognitív teljesítményét hasonlítottuk össze 30 egészséges személyével. A neuropszichológiai vizsgálatokat a Trail Making Teszt, Stroop teszt, Rey Auditoros Verbális Tanulási Teszt és a Rey-Osterreith Komplex Ábra segítségével végeztük. A depressziós páciensek eredményei a kognitív funkciók többségében szignifikánsan rosszabbak voltak az egészséges kontroll személyekhez képest, kivéve a tér-vizuális konstrukció próbát, melyben a betegcsoport teljesítménye volt szignifikánsan jobb. Az eredmények alapján feltételezhető, hogy számos funkcióromlás - pl. a szelektív figyelem, a vizuális és verbális memória, a tanulás különböző mértékben - a depresszió vulnerabilitási markere lehet. Másik fontos észlelésnek tartjuk a depressziósok jobb vizuális percepció és a rövid távú memória teljesítményét, mely a hippokampális folyamatok intaktságára utalhat. A tanulmány rávilágít a kognitív folyamatok alapjául szolgáló diszfunkcionális agyi neuronális körök és a depressziós tünetek kapcsolatára.