Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=69564
MOB:2007/1
Szerzők:Beck Zoltán; Illés Árpád; Keresztes Katalin; Bessenyei Beáta; Szöllősi Zoltán; Kis Andrea; Oláh Éva
Tárgyszavak:EPSTEIN-BARR-VÍRUS; HODGKIN-KÓR
Folyóirat:Orvosi Hetilap - 2006. 147. évf. 33. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/650/650-overview.xml ]


  Az Epstein-Barr-vírus ZEBRA fehérjéjének expressziója magyarországi Hodgkin-lymphomás betegekben: latens vagy litikus ciklus? / Beck Zoltán [et al.]
  Bibliogr.: p. 1544. - Abstr. hun., eng.
  In: Orvosi Hetilap. - ISSN 0030-6002, eISSN 1788-6120. - 2006. 147. évf. 33. sz., p. 1539-1544. : ill.


Bevezetés: Az Epstein­Barr-vírus a magyar populációban is ubikviter herpeszvírus. A vírus számos lymphoid eredetű daganatos betegséggel összefüggésbe hozható, többek között a Hodgkin-lymphoma és non-Hodgkin-lymphoma kialakulásában is szerepet játszik. A vírus azon képessége, hogy hosszú távon perzisztens fertőzést és sejttranszformációt képes előidézni, a különböző vírusfehérjék expressziós hátterétől függ, amely jelentős különbségeket mutat a normál és a tumoros sejtekben. Jóllehet a ZEBRA fehérje megjelenése a vírus litikus ciklusát váltja ki, néhány lymphomás mintában ez a vírustermék is kimutatható. Célkitűzés: A szerzők arra keresték a választ, hogy a magyarországi Epstein­Barr-vírus pozitív Hodgkin-lymphomás betegekben milyen gyakran mutatható ki a ZEBRA vírusfehérje. Tisztázni kívánták, hogy ez az expresszió csak a II-es latenciatípusra jellemző-e, vagy megjelenik egyes III-as latenciát mutató non-Hodgkin-lymphomában is. Függ-e a betegek terápiára adott válasza és a túlélés a ZEBRA fehérje expressziójától. Módszer: A vírus tumorspecifikus kimutatása, a latencia fehérjék és a ZEBRA protein detektálása immunhisztokémiai módszerrel történt. Eredmények: A 47/109 LMP1 pozitív Hodgkin-lymphomás minta közül 25 esetben tudták értékelni a ZEBRA fehérje immunhisztokémiai analízisét. A 25 vizsgált Hodgkin-lymphomás esetből 13-ban lehetett a ZEBRA fehérje expresszióját kimutatni, míg a 18/59 LMP1 pozitív non-Hodgkin-lymphomás eset közül 6 volt gyengén ZEBRA pozitív. A ZEBRA fehérje megjelenése nem csak a II-es latenciatípusra volt jellemző. A 120 hónapos átlagos követési idő során a ZEBRA negatív betegek teljes túlélése szignifikánsan kedvezőbbnek bizonyult a pozitívakéhoz képest, míg az eseménymentes túlélést illetően különbséget nem tapasztaltak. Következtetések: Jóllehet a vizsgált betegcsoportban a ZEBRA pozitivitás kedvezőtlen prognózissal társult, a ZEBRA-expresszió prognosztikai jelentőségének megállapítására további, nagy mintaszámú vizsgálat szükséges. A vírus latens és litikus ciklusa közötti átkapcsoló mechanizmusok szerepének jobb megértése fontos lépés lehet az Epstein­Barr-vírus által okozott tumoros betegségek leküzdésében.