Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=144115
MOB:2019/4
Szerzők:Markó Éva; Bandi Szabolcs; Kiss Enikő Csilla
Tárgyszavak:PSZICHOLÓGIA; SZÜLŐK; MENTÁLIS GYÓGYULÁS; KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK
Folyóirat:Magyar Pszichológiai Szemle - 2019. 74. évf. 4. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/0016/0016-overview.xml]


  A 16 itemes szülői reziliencia kérdőív (PREQ16) magyar adaptációja - első hazai mérési tapasztalatok  / Markó Éva, Bandi Szabolcs, Kiss Enikő Csilla
  Bibliogr.: p. 459-462. - Abstr. hun., eng. - DOI: https://doi.org/10.1556/0016.2019.74.4.2
  In: Magyar Pszichológiai Szemle. - ISSN 0025-0279, eISSN 1588-2799. - 2019. 74. évf. 4. sz., p. 447-462. : ill.


Elméleti háttér: A reziliencia azon tényezőket foglalja magában, amelyek a potenciálisan traumatizáló, veszélyeztetett életkörülmények ellenére történő sikeres alkalmazkodást elősegítik, a stressz negatív hatásait enyhítik, és a változásokkal szembeni adaptív megküzdést lehetővé teszik. A Szülői Reziliencia Skála (Parenting Resilience Elements Questionnaire - PREQ) a szülők lelki ellenálló képességének mérésére kidolgozott eszköz. Célkitűzések: A kutatás célja a 16 itemes PREQ magyar nyelvre adaptálása és pszichometriai elemzése volt. Módszerek: Keresztmetszeti, kérdőíves vizsgálatunkban összesen 249 szülő vett részt - 65 fős vulnerábilis csoport (átlagéletkor:42,3 év; szórás: 5,66 év) és 184 fős kontrollcsoport (átlagéletkor: 40,7 év; szórás: 6,01 év) - , akik az alábbi kérdőíveket töltötték ki: 16 itemes Szülői Reziliencia Kérdőív (PREQ16), a Connor-Davidson Reziliencia Skála 10 itemes változata (CD-RISC 10), General Health Questionnaire 12itemes változata (GHQ12), Beck Depresszió Kérdőív 21 itemes változata (BDI21), Szülői Stressz Kérdőív (PASS), Képességek és Nehézségek Kérdőív (SDQ). Eredmények: A konfirmatív faktorelemzés igazolta magyar mintán az eredeti Szülői Reziliencia Kérdőív 3 faktoros struktúráját, a kérdőív Cronbach-alfa értéke magas (0,842) volt. A kérdőív az elvárásoknak megfelelő irányú együtt járást mutatott a validáláshoz alkalmazott konstruktumokkal, a konvergens, divergens, diszkrimináló és inkrementális validitás egyaránt megegyezett a nemzetközi irodalomban tapasztaltakkal. Következtetések: Összességében elmondhatjuk, hogy a 16 itemes PREQ magyar változatának (PREQ-H) pszichometriai mutatói megfelelőek, a kérdőív megbízható és érvényes mérőeszköznek bizonyul a szülői reziliencia mérésére.  Kulcsszavak: szülői reziliencia, Parenting Resilience Elements Questionnaire, Szülői Reziliencia Kérdőív, reliabilitás, validitás