Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=132518
MOB:2018/2
Szerzők:Jójártné Laczkovich Orsolya; Bónis Erzsébet; Németh Zsófia; Szabóné Révész Piroska
Tárgyszavak:GYÓGYSZERHATÓANYAG-LEADÁS; LIPOSOMA; TECHNOLÓGIA, GYÓGYSZERÉSZETI; NÖVÉNYI OLAJOK
Folyóirat:Acta Pharmaceutica Hungarica - 2018. 88. évf. 1. sz.
[https://www.aph-hsps.hu/acta/index.php/aph/issue/archive]


  Liposzómák átlagos vezikulaméretének befolyásolása búzacsíra olajjal / Jójártné Laczkovich Orsolya [et al.]
  Bibliogr.: p. 16. - Abstr. hun., eng.
  In: Acta Pharmaceutica Hungarica. - ISSN 0001-6659. - 2018. 88. évf. 1. sz., p. 9-16. : ill.


Bevezetés: A liposzómális formulációk a modern gyógyszer-technológia központi nanohordozó rendszerei. Fontosságuk a targetálásban betöltött szerepükben keresendő, legyen az akár aktív, akár passzív targetálás. Méretük az alkalmazás szempontjából kulcsfontosságú. Célkitűzés: A publikáció rövid irodalmi bevezetést ad a liposzómális készítményekről, fókuszálva a készítmények átlagos vezikulaméretére. Az experimentális rész célkitűzése a liposzómák vezikulaméretének vizsgálata. A formulálás során alkalmazott búzacsíra olaj vezikulaméretre, illetve méreteloszlásra gyakorolt hatását tanulmányozza. Módszerek: A felhasznált analitikai módszer a dinamikus fény-szóráson alapuló méretmeghatározás. Ezt a vizsgálatot egészítik ki műszeres analitikai eljárások: termomikroszkópia, differenciális pásztázó kalorimetria és porröntgen diffrakció. Eredmények: Az alkalmazott előállítási eljárással egyenletes filmréteg alakítható ki és 200 nm részecskeméret alatti liposzómák nyerhetők. A búzacsíra olaj falanyag additívként való alkalmazásának befolyásoló hatása van a részecskeméretre. Az elvégzett mérések alapján az 5%-os búzacsíra olajtartalom jelentős szemcse-méret csökkenést okoz. Ez a koncentráció tekinthető optimálisnak a vezikulák kettős foszfolipid rétegének fluiditásában. Az olajtartalom további növelése a polidiszperzitás növekedéséhez vezetett. A 20%-os olajtartalom alkalmazása előnytelen tulajdonságokkal ruházta fel a terméket. Az anyagszerkezeti porröntgen diffrakciós vizsgálat eredményei alapján a termék megfelelő stabilizálása trehalóz alkalmazásával és 2 napos liofilezési idővel volt elérhető. Következtetések: Az eredményeket tekintve következtetésként levonható, hogy termoanalitikai vizsgálatokkal a lipidek átmeneti hőmérséklete mérhető, a meghatározott érték felhasználható az előállítási paraméterek beállításánál. Az összetétel tervezésénél az 5% búzacsíra olaj alkalmazása javasolható a legkisebb vezikulaméret elérése céljából. Kulcsszavak: liposzóma, búzacsíra olaj, vezikulaméret, lipidfilm hidratációs technika.