Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Acta Pharmaceutica Hungarica - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>

1.  12th Central European Symposium on Pharmaceutical Technology and Regulatory Affairs : abstrats
2.  1,4-Benzodiazepin származékok elválasztása micelláris kapilláris elektroforézissel
3.  14C-jelzett epervudine farmakokinetikai vizsgálatai patkányokon
4.  16-metil-szubsztituált szteroidok in vitro gátló hatása az 5alfa-reduktáz aktivitására patkány- és emberi prosztatában
5.  Az 1-deprenil (Jumex) melanin pigmenthez való kötődésének néhány sajátossága
6.  2,3-Benzodiazepin típusú új AMPA antagonisták kutatása
7.  2-[(Dialkil-amino)-metil]-ciklanolok enzimes rezolválása : összehasonlító vizsgálatok
8.  2-iodoxybenzoate as a titrant for the determination of some pharmaceutically-important thiol compounds
9.  2-Szubsztituált cikloalkanolok lipáz-katalizálta kinetikus rezolválása
10.  3,3'-diklór-dibenzoil-peroxid szennyezés meghatározása 3-klór-perbenzoesavban
11.  3-Alkil-indolok proton-katalizált dimerizációjának sztereokémiája
12.  3rd International Regulatory Workshop on A to Z on Bioequivalence, Bioanalysis, Dissolution and Biosimilarity
13.  Az 5-izopropil-2'-dezoxiuridin DNS-be történő beépülése és ennek hatása a DNS szerkezetére és funkcióira
14.  5-Lipoxygenase: Its Noncanonical Function Unravels its Inhibitors as Powerful Antileukemic Drugs
15.  6,14-Etenomorfinánok danzil-származékainak szintézise és analitikai jellemzése
16.  7th BBBB International Conference on Pharmaceutical Sciences : book of abstracts
17.  A 80 éves Nikolics Károly köszöntése
18.  Az A-2545 antiaritmiás gyógyszerjelölt kémiájához : 1. [r.], Hidrolízisvizsgálatok
19.  ABC transzporterek - különös tekintettel az ABCG2-re - és gyógyszerjelölt molekulák kölcsönhatásának predikciójára alkalmas in vitro módszerek
20.  Abúzusszerek hajból történő meghatározása GC/MS módszerrel
21.  Acacia rigidula versus other Acacia taxa: An alarming issue in the European novel food regulation and food supplement industry
22.  An Academic Approach to Vaccine Development in a Global Pandemic: A Personal Account
23.  Az acetilkolinészteráz molekula formái : 1. r., A Globular G1 monomer forma egyedüli jelenlétének kutatása patkány kisagyban
24.  Adatok a préselés során bekövetkezett deformációs jelenségek tanulmányozásához
25.  Adatok a préselés során bekövetkezett deformációs jelenségek tanulmányozásához
26.  Adatok a préselés során bekövetkező deformációs jelenségek tanulmányozásához
27.  Adatok a szteránvázas vegyületek analitikájához
28.  Adatok a szteránvázas vegyületek analitikájához
29.  Adatok a szteránvázas vegyületek analitikájához
30.  Adatok a szteránvázas vegyületek analitikájához
31.  Adatok a tofizopam NMR spektroszkópiai vizsgálatához
32.  Az adenozin és rokonvegyületei di-n-butilón(IV) komplexeinek előállítása és spektroszkópiás vizsgálata
33.  ADMET in Drug Development: What is the Role of Animals between In Silico - In vitro and In Vivo Humans?
34.  Az adrenerg denerváció hatása terhes patkány uterusz kontraktilitására : in vitro
35.  Advanced Drug Delivery Systems: From Nano- and Microparticles to Smart Pills
36.  Advanced (Multi-Dimensional) Separations for Practical Applications
37.  Advances in drug release investigations: Trends and developments for dissolution test media
38.  Advances in LC/MS for the Characterization of Biotherapeutics
39.  Advances in Transdermal Drug Delivery System
40.  Az AGP-alapú folyadék-kromatográfiás állófázis alkalmazása kinazolon származékok enantiomerjeinek elválasztásában
41.  Akadémikus gyógyszerészeink szerepe a kémia fejlődéstörténetében
42.  Az alfa1-savas glikoprotein szorpciós tulajdonságainak folyadékkromatográfiás vizsgálata és gyógyszeranalitikai alkalmazása
43.  Alkalimetria alkohol/víz elegyben potenciometriás végpontjelzéssel : kritikai észrevételek az Európai Gyógyszerkönyv új módszeréhez
44.  Alpha-1-Acid Glycoprotein as a Diagnostic Biomarker for Malignant Melanoma
45.  Az alpha-melanocyta-stimuláló hormon és oxytocin elválasztásának és lokális transzportjának vizsgálata szopási inger hatására a hypophysis különböző régióiban és az eminencia medianaban
46.  Az alprazolam kognitív funkciókra gyakorolt hatásának vizsgálata egészséges önkénteseken
47.  Ambifil krémek vizsgálata : [1. r.]
48.  Ambifil krémek vizsgálata : 2. [r.], A szerkezet stabilitásának tanulmányozása
49.  Amfetamin származékok meghatározása vizeletmintákból az SPME (szilárd fázisú mikroextrakció) felhasználásával
50.  Amfotericin B tartalmú készítmények kvantitatív analízisének kémiai és mikrobiológiai vonatkozásai

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 >>