Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=118881
MOB:2016/1
Szerzők:Feith Helga Judit; Melicher Dóra; Máthé Gábor; Gradvohl Edina; Füzi Rita; Darvay Sarolta; Hajdú Zsófia; Nagyné Horváth Emília; Soósné Kiss Zsuzsanna; Bihariné Krekó Ilona; Földvári-Nagy Lászlóné Lenti Katalin; Molnár Edit; Szalainé Tóth Tünde; Urbán Veronika; Kassay Adriann; Falus András
Tárgyszavak:MOTIVÁCIÓ; ISKOLAEGÉSZSÉGÜGY; STATISZTIKA
Folyóirat:Orvosi Hetilap - 2016. 157. évf. 2. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/650/650-overview.xml ]


  Tapasztalatok és motiváltság: magyar középiskolások véleménye az egészségvédő programokról  / Feith Helga Judit [et al.]
  Bibliogr.: p. 69. - Abstr. hun., eng.
  In: Orvosi Hetilap. - ISSN 0030-6002, eISSN 1788-6120. - 2016. 157. évf. 2. sz., p. 65-69. : ill.


Bevezetés: Az egészséggel összefüggő attitűdök leghatékonyabban fiatal életkorokban befolyásolhatók helyes irányba. A fiatal generációk interaktívabb tudásátadási módszertant igényelnének az egészségvédelemmel foglalkozó programokban. Célkitűzés: A szerzők célkitűzése az volt, hogy megismerjék a középiskolás diákok egészségvédő témákkal, programokkal, valamint az iskolai közösségi szolgálattal összefüggő attitűdjeit, tapasztalatait és motiváltságát. Módszer: Az önkitöltős kérdőíves felmérést budapesti és vidéki középiskolások körében végezték (N = 898). Eredmények: A válaszadó középiskolások 44,4%-ának nem volt egészségvédelemmel foglalkozó iskolai tanórája vagy tanórán kívüli programja. A fővárosi diákok pozitívabb tapasztalatokkal, a diáklányok sokkal elfogadóbb attitűdökkel rendelkeznek az egészségvédő programokat illetően. Következtetések: Megállapítható, hogy az egyik legfogékonyabb életszakaszban sok fiatal nem vagy csak a hagyományos oktatási módszereken alapuló iskolai tanóra keretei közötti vagy azon kívüli egészségvédelemmel, tudatos betegségmegelőzéssel foglalkozó programokban vesz részt.