Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=108532
MOB:2013/4
Szerzők:Szanyi István; Somogyvári Krisztina; Burián András; Kiss István; Gerlinger Imre
Tárgyszavak:FEJ ÉS NYAK DAGANATAI; ELŐREJELZÉS; DIAGNÓZIS
Folyóirat:Otorhinolaryngologia Hungarica - 2013. 59. évf. 4. sz.
[http://www.orl.hu/ ]


  Citokróm P450 1A1 és az uridin-difoszfát glukuronoziltranszferáz 1A1 allél-polimorfizmusának hatása a malignus fej-nyaki daganatok kialakulásának kockázatára és prognózisára / Szanyi István [et al.]
  Bibliogr.: p. 173-174. - Abstr. hun., eng.
  In: Otorhinolaryngologia Hungarica. - ISSN 0016-237X. - 2013. 59. évf. 4. sz., p. 168-174. : ill.


A szerzők a citokróm P450 1A1 (CYP1A1) és az uridin-difoszfát-glukuronoziltranszferáz 1A1 (UGT 1A1) allél-polimorfizmusának hatását vizsgálták a fej-nyaki daganatok kialakulása és a túlélés vonatkozásában. Száznegyvenkettő fej-nyaki daganatos beteget (48 gége-, 42 hypopharynx és 52 mesopharynx tumor) vontak be a vizsgálatba. A kontrollcsoport (I 50 alany) önkéntesekből állt, akiknél nem volt kimutatható daganat. A két csoport között átlagéletkorban, a nemek arányában, valamint a dohányosok és nem dohányzók arányában statisztikailag szignifikáns különbség nem volt. A résztvevőket genotipizálták a CYP1A1 génjének 7-exonjában található IleNal (izoleucin/valin) polimorfizmus és az UGT1A1 gén promoter régiójában található TA (timin, adenin)-ismétlődések polimorfizmusai (* 1 és *28 allélek) alapján. A túléléseket log rank tesztekkel vizsgálták, a csoportok közötti allélgyakoriságokat esélyhányados (odds ratio, OR,) 95% megbízhatósági tartomány (Cl) kiszámításával, valamint xZ próbával elemezték. Vizsgálataik alapján a CYP 1A1 IleNal, Val/Val (OR: 1 ,72, 95% Cl: 1,02-2,96, p=0,044) és az UGT 1A1 *28 allélok előfordulása (OR: 2,74, 95% Cl: 1,45-5, 18, p=0,002) valamint a fej-nyaki tumorok kialakulásának megnövekedett rizikója között szignifikáns kötődés létezik. Ezek az allélok szignifikánsan csökkentették a túlélés időtartamát (p=0,018 és p=0,0006). A túlélés szignifikánsan alacsonyabb volt ha a beteg mindkét magas rizikójú allélt szimultán hordozta (OR: 2, 149, 95% Cl: 1,111 -4, 157, p=0,001). Eredményeik szerint a CYP 1A1 Ile/Val és Val/Val allélvaránsok, valamint az UGT 1A1 *28, mint biomarkerek hozzájárulnak a fej-nyaki tumorok kialakulásának kockázat becsléséhez, valamint prognosztikus értékük elősegítheti az individuális terápia megtervezését.