Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

FEJ ÉS NYAK DAGANATAI - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 3 4 >>

1.  18FDG-PET/CT szerepe fej-nyak daganatok kezelésében és a sugárterápiás tumortérfogat meghatározásában : az SZTE Onkoterápiás Klinika eredményeinek értékelése
2.  52 pectoralis major myocutan szigetlebeny alkalmazásával szerzett tapasztalataink
3.  5-Fluorouracil (4 órás infuzióban) + Cisplatin kombináció humán fázis I. vizsgálata előrehaladott laphámsejtes fej-nyak daganatos betegeknél
4.  5-Fluorouracil biokémiai modulációja leukovorinnal: alacsony dózisú leukovorin + 5-Fluorouracil + Cisplatin humán fázis I-II vizsgálata laphámsejtes fej-nyak daganatok kezelésében
5.  Adatok a fej-nyaki daganatok epidemiológiájához Magyarországon
6.  Ajtószárny lebenyek speciális felhasználási lehetőségei fej-nyaki tumoros beteganyagunkon
7.  Alacsony dózisú Taxol-sugárérzékenyítés helyileg előrehaladott fej-nyaki daganatokban
8.  Alacsony malignitású fibromyxoid sarcoma a temporalis izomban
9.  Alkalmazások fej-nyaki daganatok spektrális CT-jéhez
10.  Alkari és fibula értengelyű szabadlebenyek alkalmazásával szerzett tapasztalataink a fej-nyaki régióban
11.  Allélpolimorfizmusok vizsgálata colorectalis és fej-nyak táji daganatos betegekben
12.  Antibiotikum-profilaxis a fej-nyak régió onkológiai sebészetében
13.  Az arc-, állcsont- és szájsebészet, mint szakma Magyarországon
14.  Arcdefektusok pótlása mikrosebészeti technikával átültetett alkarlebennyel
15.  Babits Mihály (1883-1941) kórrajza és misztikus fej-nyaki daganata
16.  Basaloid laphámkarcinóma: a laphámrák ritka variánsa
17.  A beállítási biztonsági margó nagyságának meghatározása fej-nyak daganatok 2D-2D és 3D képvezérelt intenzitásmodulált sugárkezelése esetén
18.  Biomarker vizsgálatok oro-faringeális daganatos megbetegedések eseteiben
19.  A carboplatin hatékonysága és biztonságossága cetuximabbal kombinálva metasztatikus vagy recidiváló fej-nyaki laphámsejtes karcinómában
20.  Citogenetikai és hormonális változások fej-nyaki laphámrákos betegekben: potenciális biomarkerek a funkciómegtartó onkológiai sebészet számára
21.  Citokróm P450 1A1 és az uridin-difoszfát glukuronoziltranszferáz 1A1 allél-polimorfizmusának hatása a malignus fej-nyaki daganatok kialakulásának kockázatára és prognózisára
22.  A CO2-laser alkalmazásának onkológiai szempontjai a fej-nyak sebészetben
23.  CO2Nd:YAG laser kombinált alkalmazása szájüregi daganatok sebészetében
24.  A contact endoscopia alkalmazásának lehetőségei a fej-nyaksebészetben
25.  A CyberKnife sztereotaxiás sugárterápia alkalmazásának lehetősége fej-nyaki daganatok kezelésében
26.  Célzott kezelés lehetőségei a laphámsejtes fej-nyaki daganatok kezelésében
27.  Célzott terápiák a fej-nyak daganatok kezelésében
28.  Daganattalálás carcinoembryonális antigén-expresszáló daganaton, transzgén egérben
29.  DNS javító gének polimorfizmusának szerepe a fej-nyak daganatok kialakulásában
30.  A docetaxel egészség-gazdaságtani elemzése lokálisan előrehaladott pikkelysejtes fej-nyakrák kezelésében Magyarországon
31.  A dohányzás hatása a fej-nyak régió daganata miatt sebészi terápiában részesült betegek protetikai rehabilitációt követő életminőség-javulására
32.  Döntéshozás idős és esendő fej-nyaki tumoros betegeknél
33.  Az E-cadherin adhéziós molekula immunhisztokémiai vizsgálata fej-nyaki planocellularis carcinomában
34.  Az EGFR extracelluláris módosulásainak hatása fej-nyaki daganatok cetuximabterápiájára
35.  Egynapos sebészet a fej-nyaki onkológiában - lehetőségek és korlátok
36.  Előrehaladott fej-nyaki daganatok intraarteriális kombinált cytostaticus kezelése
37.  Előrehaladott fej-nyaki tumorok radio-kemoterápiája szöveti-szervi védelem mellett : korai eredmények
38.  Az ets-1 transzkripciós faktor expressziójának vizsgálata immunhisztokémiai és RT-PCR módszerrel fej-nyaki planocellularis carcinomákban
39.  Expozíció vagy rákhajlam? : fej-nyaki laphámrákos betegek citogenetikai szűrése
40.  A fej-, nyakdaganatok rekonstrukciós műtéti lehetőségei
41.  Fej és nyaki tumorok intraarteriális chemotherapiájának hatása az agyi keringésre
42.  A fej-nyak carcinomák új arca: a HPV járvány
43.  Fej-nyak daganatok célzott kezelése
44.  A fej-nyak daganatok hazai epidemiológiája és a terápia lehetőségei
45.  Fej-nyak daganatok kombinált kezelése
46.  A fej-nyak daganatok képalkotó módszerei : Onco Update, 2006
47.  A fej-nyak daganatok modern kezelése
48.  Fej-nyak daganatok sugaras kezelésének fogorvosi vonatkozásai
49.  Fej-nyak daganatos betegek garat- és tumorfelszíni váladékainak bakteriológiai összehasonlító vizsgálata
50.  Fej-nyak daganatos betegek háziorvosi ellátása : felismerés, táplálás, fájdalomcsillapítás

  Mind kijelölve:         << 1 2 3 4 >>