Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=106055
MOB:2013/2
Szerzők:Juhász Krisztina; Tibold Antal; Huszár András; Gombos Katalin; Göcze Katalin; Sebestyén Andor; Németh Árpád; Ember István
Tárgyszavak:ÁLLATKÍSÉRLETEK; KÖRNYEZETSZENNYEZÉS; STATISZTIKA; GENETIKA
Folyóirat:Magyar Epidemiológia - 2012-2013. 9-10. évf. 4-1. sz.
[https://mmpet.aok.pte.hu/magyepi.php]


  Vörösiszap indukálta mRNS és miRNS expresszióváltozások vizsgálata CBA/Ca egerekben / Juhász Krisztina [et al.]
  Bibliogr.: p. 38-40. - Abstr. hun., eng.
  In: Magyar Epidemiológia. - ISSN 1786-1489. - 2012-2013. 9-10. évf. 4-1. sz., p. 29-40. : ill.


Az ajkai vörösiszap katasztrófa környezetkárosító, valamint genotoxikus hatását számos tanulmány vizsgálta, azonban a vörösiszapot alkotó nanopartikulák okozta génexpressziós változások egyelőre ismeretlenek. Vizsgálatunk során onkogén- (c-Myc, K-ras), tumorszupresszor gén (p53), valamint mikroRNS-ek (miR-21, miR-27a, miR-93, miR-221) expresszióját tanulmányoztuk állatkísérletes modellben 1, 3, 6 és 24 órával vörösiszap kezelést követően. A mintagyűjtés a helyszínre kivonuló katasztrófavédelmi csoport segítségével történt, akik random módon a Torna-patak völgyéből vörösiszap mintát vettek. CBA/Ca H2k egerek vitális szerveiből nyert mintákban kvantitatív valós idejű PCR technikával határoztuk meg a kiválasztott gének expresszióját. A vörösiszappal kezelt állatok máj-, lép-, tüdő-, vese- és nyirokszövetében eltéréseket találtunk mind a négy vizsgált mRNS kifejeződésében a kontrollhoz képest, míg a mikroRNS-ek közül leginkább a miR-21 és miR-221 expressziós szintjében tapasztaltunk eltérést. Eredményeink alapján elmondható, hogy az intraperitoneális vörösiszap kezelés hatására a vizsgált gének fokozott expressziója dominált, szervenként eltérő mértékben és időpontokban. Mivel a génexpressziós változások igen korán, már 1 órával az intraperitoneális expozíciót követően kimutathatóak voltak, ez párhuzamba vonható azzal a ténnyel, hogy a vörösiszap alkotóelemeinek jelentős része nano mérettartományba esik.