Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=133601
MOB:2018/3
Szerzők:Jakab Zoltán; Nagyné Ringer Gabriella; Víg Julianna; Szabó Pál Tamás
Tárgyszavak:BESZÉDÉRTHETŐSÉG; HANG; VIZSGÁLATI BESZÁMOLÓ
Folyóirat:Magyar Pszichológiai Szemle - 2018. 73. évf. 2. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/0016/0016-overview.xml]


  Szinuszhullámú és amplitúdómodulált beszéd észlelésének vizsgálata Magyar mondatok segítségével / Jakab Zoltán [et al.]
  Bibliogr.: p. 209-210. - Abstr. hun., eng. - DOI: https://doi.org/10.1556/0016.2018.001
  In: Magyar Pszichológiai Szemle. - ISSN 0025-0279, eISSN 1588-2799. - 2018. 73. évf. 2. sz., p. 183-211. : ill.


Háttér és célok: Kutatásunkban elszegényített beszédingerek két típusát használtuk gyerekek és felnőttek beszédészlelési képességének vizsgálatára. Módszer: Vizsgálatunkat 5-6 éves gyermek és felnőtt mintán végeztük, szinuszhullámú és amplitúdómodulált beszédingerek - magyar nyelvű mondatok - segítségével. Beszédingereinket természetes kiejtésű változatokból szintetizáltuk. Eredmények: Korábbi angol nyelvű vizsgálatok eredményeihez hasonlóan azt tapasztaltuk, hogy mindkét korcsoport igen jól érti ezeket a szintetizált beszédfajtákat, bár a felnőttek jobban teljesítenek a gyerekeknél. Ugyanakkor adataink eltérő képet mutatnak a kétféle szintézistípus viszonyáról az angol nyelvű vizsgálatokhoz képest. Míg angol anyanyelvű mintáknál a gyerekek a szinuszhullámú beszédet relatíve jobban értették, mint az amplitúdómoduláltat, felnőtteknél pedig ez a viszony megfordult, a magyar nyelvű vizsgálatok esetén gyerekeknél egyforma teljesítményt találtunk a kétféle ingertípusra, míg felnőtteknél az amplitúdómodulált ingerek előnyét találtuk (lehetséges ugyanakkor, hogy ez csak az ingernehézségi paraméterek eltérő beállításának következménye). A lexikai restaurációs hatásokat jelezte, hogy a mondatok első főnévi csoportjának felismerése igen erősen korrelált a mondatok további részének felismerésével. Konklúzió: Adataink részben reprodukálják az angol nyelven végzett vizsgálatok eredményeit. Új eredményként kétféle perceptuális tanulási hatást sikerült elkülönítenünk: az azonnali perceptuális tanulás gyerekeknél és felnőtteknél is megfigyelhető, míg a próbák során jelentkező gyakorlási, tehát az egyes mondatok közötti transzferhatás csak felnőtteknél. Kulcsszavak: szinuszhullámú beszéd, amplitúdómodulált beszéd, beszédészlelés, peceptuális tanulás