Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Kálmán János (ifj) - Kapcsolódó tételek


1.  A 9-hidroxi-risperidon kivédi a stressz indukálta ß-aktin választ patkány hippokampuszban
2.  Az akut és krónikus stressz hatása az Alzheimer-kór patomechanizmusában szerepet játszó gének transzkripciójára
3.  A duloxetin hatása a ß-aktin stresszválaszra patkány agyban
4.  Az immobilizációs stressz és a sertindol hatása az APP, MAPK-1 és ß-aktin gének kifejeződésére patkányagyban
5.  Értelem és érzelem: A bipoláris affektív zavar, mint a kogníciók és affektusok csatatere - lamotrigin mint békefenntartó

  Mind kijelölve: