Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=95217
MOB:2011/1-2
Szerzők:Kálmán Sára; Pákási Magdolna; Szűcs Szabina; Kálmán János (ifj); Fazekas Örsike; Sántha Petra; Szabó Gyula; Janka Zoltán; Kálmán János
Tárgyszavak:ÁLLATKÍSÉRLETEK; ALZHEIMER-KÓR; STRESSZ; AKTINOK
Folyóirat:Neuropsychopharmacologia Hungarica - 2010. 12. évf. 3. sz.
[https://mppt.hu/folyoirat/#]


  A 9-hidroxi-risperidon kivédi a stressz indukálta ß-aktin választ patkány hippokampuszban / Kálmán Sára [et al.]
  Bibliogr.: p. 430-431. - Abstr. hun., eng.
  In: Neuropsychopharmacologia Hungarica. - ISSN 1419-8711. - 2010. 12. évf. 3. sz., p. 425-431. : ill.


Az Alzheimer-kór (AK) a neurodegeneratív demenciák leggyakoribb formája. Kialakulásának oka, mechanizmusa nem ismert, a legújabb rizikótényezők között szerepel a stressz is. Az AK-ra jellemző neuropatológiai elváltozások kialakulásában az amiloidprekurzor protein (APP) kóros anyagcseréjének, a neurofibrilláris fonatokat alkotó taufehérjék hiperfoszforilációjában részt vevő mitogén-aktivált protein kináz (MAPK1) hiperaktivitásának, továbbá a szinaptogenezis, neuronális plaszticitásban szerepet játszó ß-aktinnak tulajdonítanak szerepet. Kutatásunk célja az APP, MAPK1, ß-aktin gének krónikus stressz indukálta transzkripciós változásainak követése volt patkány kortexben és hippokampuszban. Azt is vizsgáltuk, hogy a 9-hidroxi-risperidon (9OHRIS) kezelés a stressz hatással egy időben hogyan módosítja az említett gének transzkripcióját. Felnőtt hím Wistar patkányokat standard immobilizációs stresszkezeltünk 3 héten keresztül. Tápszondán keresztül adott 4 mg/tskg 9OHRIS hatását vizsgálva elkülönítettünk kontroll, stressz, 9OHRIS, stressz- és 9OHRIS kezelt (n=5-6) csoportokat. A perfundált agymintákból real-time PCR-ral mértük a kontroll csoporthoz viszonyított, relatív mRNS mennyiségeket. A 3 hetes stressz kezelés önmagában szignifikáns mértékű ß-aktin transzkripció emelkedést okozott a patkány hippokampuszban. A stressz indukálta hippokampális ß-aktin overexpressziót a 9OHRIS represszálta. Az APP és MAPK1 mRNS-ek expresszióját nem befolyásolta sem a stressz, sem a 9OHRIS kezelés. Eredményeink a stressz indukálta ß-aktin transzkripciós válaszra hívják fel a figyelmet patkány hippokampuszban. A ß-aktin mRNS expresszió változásai a stressz kiváltott neuronális plaszticitási - adaptációs folyamatokkal hozhatók kapcsolatba, melyet a 9OHRIS kezelés módosít. Adataink a második generációs antipszichotikum kedvező hatására utalnak a stressz pathomechanizmusa szempontjából, melynek jelentősége lehet mind az AK, mind a pszichózisok kezelésében.