Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Ádám Szilvia - Kapcsolódó tételek


1.  Dimensionality of burnout - Is the Mini Oldenburg Burnout Inventory suitable for measuring separate burnout dimensions? = A kiégés multidimenzionális természetének vizsgálata a Mini Oldenburg Kiégé...
2.  Az egészségügyben dolgozó nők gyermekvállalással és terhességgel kapcsolatos mutatói országos reprezentatív minta alapján
3.  Fiatal orvosnők testi-lelki egészsége : az emocionális kimerülés a hiányzó láncszem?
4.  Gyakori a magas fokú kiégés a háziorvosok és háziorvosi rezidensek körében
5.  A gyermek-felnőtt átmenet modern felfogása - tranzíció krónikus betegségekben
6.  A gyermekkori krónikus mozgásszervi fájdalom
7.  Győr-Moson-Sopron vármegye orvosainak körében gyakori a kiégés
8.  A hallgatói kiégés szindróma mérése : a Maslach Kiégés-teszt Hallgatói Változatának (MBI-SS) validálása hazai mintán
9.  A hazai pszichiáterek pálya- és jövőképe
10.  A humán szolgáltató szektorban dolgozók kiégésének mérésére szolgáló Maslach Kiégés Leltár magyar változatának pszichometriai jellemzői és egészségügyi korrelátumai orvosok körében
11.  Kizárólagos enteralis táplálás szerepe gyermekkori Crohn-betegség kezelésében - 5 év tapasztalata a Bethesda Gyermekkórházban
12.  Kiégés (burnout) szindróma az orvosi hivatásban
13.  A kiégés és a depresszió diagnosztizálásának elősegítése demográfiai és munkahelyi védő- és kockázati tényezőik feltárásával egészségügyi szakdolgozók körében
14.  A kiégési szindróma megelőzése : a hagyományoktól a modern információs technológiákig
15.  A Koppenhágai Kérdőív a Munkahelyi Pszichoszociális Tényezőkről II (COPSOQ II) magyar verziójának pszichometriai jellemzői
16.  A krónikus derékfájdalom korszerű diagnosztikája és kezelése a nemzetközi irányelvek tükrében
17.  A krónikus fájdalom lehetséges rizikótényezői és következményei a magyar tizenévesek körében
18.  Magas a kiégés prevalenciája magyar orvostanhallgatók között: az elmélyülés és pozitív szülői attitűdök mint lehetséges protektív tényezők
19.  Magas a munkahelyi és a családi szerepek közötti konfliktus prevalenciája az orvosnők körében: a társas támogatás hiánya mint lehetséges rizikótényező
20.  A magyar egészségügyi szakdolgozók körében megfigyelhető gyakori kiégés és depresszió megnövelheti számos betegség megjelenésének az esélyét
21.  A magyarországi orvostársadalom egészségi állapota : országos reprezentatív minta alapján
22.  A magyarországi pszichiáterek egészségi állapota
23.  A megküzdési stratégiák negatív és pozitív prediktív kapcsolata a kiégés három dimenziójával orvostanhallgatók körében
24.  Morbiditás és háttértényezői a magyarországi orvosnők körében
25.  A munkahelyi elégedetlenség magas prevalenciája orvosnők körében: a munkahelyi és családi szerepek közötti konfliktus mint lehetséges rizikótényező
26.  Munkahelyi pszichoszociális kockázati tényezők kapcsolata a depressziós tünetegyüttessel a magyar munkavállalók körében : az Országos Munkahelyi Stresszfelmérés előzetes eredményei
27.  A munkahelyi stresszel való megküzdés egészségügyi szakdolgozók körében - lehetőségek a kiégés és depresszió megelőzésének szolgálatában
28.  Munkahelyi stressztényezők kapcsolata a fájdalmas menstruációval
29.  A munkamegterhelés és a munkával kapcsolatos stressztényezők a magyarországi pszichiáterek körében
30.  A művi abortuszok alakulásának pszichoszociális háttértényezői országos reprezentatív minta alapján
31.  Nemi különbségek a stressz szintjében és a pszichoszociális jóllét mutatóiban
32.  Az Oldenburg Kiégés Kérdőív és rövidített változatának összehasonlító elemzése
33.  Az orvosnői hivatás magatartástudományi vizsgálata : szerepkonfliktus és az egészségi állapot alakulása orvosnők körében
34.  Paradigmák a meddőség értelmezésében
35.  Pszichoszomatikus zavarok és stressz orvosok körében
36.  A pszichés morbiditás és prevalenciája és háttértényezői a magyarországi orvosnők körében
37.  "A pénz nem boldogít..." vagy mégis? - avagy az anyagi helyzet változásának kapcsolata a boldogsággal
38.  A stressz elméleti háttere és mérése: a Selye János Lelki Egészség Program tesztbattériájának bemutatása
39.  Szakvizsgázott fogorvosok társadalmi státusának változásai a privatizáció során
40.  A szakvizsgázott fogorvosok társadalmi státusának változásai a privatizáció során
41.  Szerepkonfliktusok az orvosnői hivatásban
42.  Validation of the Hungarian Version of Carlson's Work-Family Conflict Scal = A Carlson-féle munkahely-család konfliktus skála magyar nyelvű változatának validálása
43.  Az öngyiklossági gondolatok előfordulása és pszichoszociális háttértényezői az orvostársadalomban

  Mind kijelölve: