Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Halmosi Róbert - Kapcsolódó tételek


1.  Az antioxidáns kezeléstől a poli(ACP-ribóz)-polimeráz gátlókig : a kardioprotekció új lehetőségei ischaemia-reperfúzió során
2.  Carvedilol hatása a szabadgyök indukálta ADP-ribozilációra és vörösvértest membrán károsodásra
3.  Cerebrovascularis támadáspontú gyógyszerek szabadgyökfogó hatásának vizsgálata
4.  A citokeratin-18 sejthalálmarker vizsgálata sikeres cardiopulmonalis resuscitatión átesett betegpopulációban
5.  A dapagliflozin alkalmazhatósága csökkent ejekciós frakcióval járó szívelégtelenségben
6.  Doxorubicin kiváltotta akut kardiotoxicitás kivédése egy kísérleti antioxidáns vegyülettel
7.  Drog indukálta fiatalkori myocardialis infarctus : esetbemutatás
8.  A frekvenciakontroll szerepe a szívelégtelenség gyógyszeres kezelésében
9.  Haemorheologiai paraméterek és szabad gyökös folyamatok változása ischaemiás szívbetegekben nitrát, illetve lovastatin kezelés hatására
10.  A hipertóniától a szívelégtelenségig
11.  Ivabradin a krónikus szívelégtelenség kezelésében (SHIFT): randomizált, placebokontrollált, klinikai vizsgálat
12.  Kísérleti stádiumban lévő és a klinikai gyakorlatban használt kardiovaszkuláris gyógyszerek antioxidáns hatásának vizsgálata
13.  Az L-arginin, aszimmetrikus és szimmetrikus dimetil-arginin prognosztikai szerepének vizsgálata cardiopulmonalis resuscitatiot követő ellátás során
14.  Az oxidatív stressz szerepe szívelégtelenségben
15.  Protective effect of herbal mixture in isoproterenol induced myocardial injury
16.  A QRS-komplexus terheléses EKG-vizsgálat során bekövetkező amplitúdóváltozásainak értékelése ischaemiás szívbetegségben
17.  A rezveratrol kardioprotektív hatása posztinfarktusos
18.  Vitaminok és antioxidánsok

  Mind kijelölve: