Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Oroszné Nagy Judit - Kapcsolódó tételek


1.  13-as trisomia praenatalis diagnózisának megerősítése comparativ genomialis hybridisatio (CGH) módszerrel
2.  A 9-es kromoszómamozaik triszómiája: esetismertetés és irodalmi áttekintés
3.  Az atrioventricularis septumdefectus praenatalis diagnosztikája és prognosztikus jelentősége
4.  Az atrioventricularis septumdefectus praenatalis diagnózisa és annak hatása a magzat életkilátásaira
5.  Chorionboholy-mintavétel és amniocentesis : az invazív beavatkozások és kockázatuk napjaink praenatalis diagnosztikai gyakorlatában
6.  Congenitalis anomáliák szűrése a terhesség középső harmadában : Prospektív epidemiológiai tanulmány : Magzati trisomiák
7.  Családban ismétlődő 21-es trisomia és uniparentalis disomia
8.  Első lépéseink a magzati sejtek anyai keringésből történő kimutatásában
9.  Genetikai amnioncentesis ikerterhességben
10.  A leggyakoribb számbeli chromosomaaber-ratiók kimutatása fluorescens PCR és DNS fragment analysis segítségével
11.  Praenatalisan diagnosztizált translocatiók a genetikai tanácsadás gyakorlatában
12.  Quantitatív fluoreszcens polimeráz láncreakcióval kimutatható magzati chromosoma-rendellenességek
13.  Szabad magzati DNS kimutatása a magzati Y-kromoszóma igazolásával anyai vérplazmából
14.  A számfeletti chromosomaszerelvény eredetének molekuláris genetikai bizonyítása triploidiában
15.  Szívfejlődési rendellenességek és szívműködési zavarok: hogyan változtatta meg a praenatalis diagnosztika a túlélés esélyeit
16.  Ultrahangvizsgálattal észlelt magzati anomáliák citogenetikai feltárása

  Mind kijelölve: