Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

FOGAZAT - Kapcsolódó tételek

<< 1 2 >>

1.  Arcesztétika vezérelt fogszabályozás extrakciók nélkü
2.  Azonnali implantáció és fogpótlás előrehaladott parodontális megbetegedésben szenvedő páciensek esetében
3.  A Carabelli-csücsök előfordulásának gyakorisága 7-18 éves gyerekeken
4.  Comparative quantitative chromatographic determination of formaldehyde in different groups of physiological and pathological hard tissues of teeth
5.  A dentális biofilm hatása az általános egészségi állapotra
6.  A digitális és az analóg munkafolyamatok összehasonlítása a felső fogívre készülő 10 darab kerámiahéj készítése során
7.  Dél-dunántúli gyermekek kormeghatározása a módosított Demirjian-módszer alapján
8.  Az endodonciai ellátás során történő dentinprezerválás lehetőségei : "Primum non nocere" [Elsősorban ne árts!] - Hippokratész
9.  Endodonciai kezelés során használt eszközök fraktúrájának megelőzése és eltávolításuk lehetőségei
10.  Establishing methods for isolation of stem cells from human exfoliated deciduous from carious deciduous teeth
11.  Az esztétikai régió helyreállítása asszisztált implantációval : keskeny átmérőjű implantátum (NICE) és a Ti-Base felhasználásával
12.  Felnőttkori class 2-es eltérés kezelése Pitts protokollokkal
13.  Felső nagymetszőfogak avulsiójának kombinált ellátása
14.  Fiatal és középkorú férfiak fogazati és parodontológiai állapota Dél-Magyarországon
15.  A fogak alakja és a fogfelállítás
16.  Fogak morfológiai és metrikus jellegzetességeinek vizsgálata marosvásárhelyi középkori leleteken és a jelenkori helyi populáció körében
17.  Fogazati rendellenességek kezelési szükségletének tárgyilagos felmérése a Dental Aesthetic Index segítségével
18.  Fogzás és fogváltás
19.  A fogászat alternatív dimenziói : a szemfogvezetés bölcsessége
20.  Genetikai tanácsadás Pierre Robin sequentia esetén
21.  A gnatológia elméleti alapjai és gyakorlati jelentősége a fogorvoslásban
22.  Gnatológiai fogalmak egységesítése : 4. r.
23.  Gnatológiai fogalmak egységesítése : 1. r.
24.  Gnatológiai fogalmak egységesítése : 2. r.
25.  Gnatológiai fogalmak egységesítése : 3. r.
26.  Gnatológiai fogalmak egységesítése : 5. r.
27.  Gondolatok az okklúzióról a Smylist Módszer fényében : kiegyensúlyozott és forszírozott fogérintkezés és annak hatása
28.  A hiányos fogazat implantációs protetikai helyreállításának elvi és gyakorlati kérdései : 1. r., Dentális implantológia a mindennapi fogorvosi gyakorlatban
29.  A hiányos fogazat implantációs protetikai helyreállításának elvi és gyakorlati kérdései : 2. r., Az implantációs protetika rehabilitációs módszertana
30.  Hosszú távú ideiglenes vagy végleges restaurátum? : új dimenziók az ExaCleaner segítségével
31.  Idős páciensek fogászati implantátumainak hosszú távú eredményei (retrospektív és radiológiai vizsgálat)
32.  Az időskorúak fogazati állapotának jellemzői Magyarországon, szűrővizsgálat alapján
33.  The increase of formaldehyde level in some rare pathological cases of teeth determined with the use of quantitative TLC
34.  Komplex fogazati rehabilitáció : a fogazat "megfiatalítása" láthatatlan fogszabályzó készülékek segítségéval
35.  Milyen az újoncok foga 1995-ben?
36.  Mosolyesztétika és a fogszabályozás
37.  Mosolyesztétikától a térdfájdalmakig - smylist negatív kaszkádefekt : mit rejt egy mosoly?
38.  A Moyers-féle vegyes fogazati analízis alkalmazhatóságának vizsgálata a magyarországi lakosság körében
39.  Nagy kiterjedésű fogszövethiányok pótlása frontfogakon : tervezés és kivitelezés
40.  Népegészségtani szemlélet a fogorvoslásban
41.  Orthodontiai és szájsebészeti terápia cleidocranialis dysplasia esetében
42.  Pitts arcesztétikai alapfokon történő fogszabályozás - felnőttkorban
43.  POWER-looking: a sikeres mosoly alapvető elemei
44.  A prevenció jelentősége és lehetőségei a fogszabályozásban
45.  A pulpalis és parapulpalis csapok biomechanikája : védelem az oldalirányú erők hatásaival szemben
46.  Restauráció DVT és CAD/CAM segítségével
47.  Rés-zárás a felső állcsontban - esztétikus kerámiahéjak segítségével
48.  Sajátos egyediség: egyéni kialakítási lehetőségek metszőfogak esetében
49.  A sikeres alveoláris corticotomia hat feltétele : a sebészileg támogatott fogszabályozás áttekintő vizsgálata
50.  Stabil csontkörnyezet és esztétika kialakítása egy újfajta implantátum alkalmazásával

  Mind kijelölve:         << 1 2 >>