Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Torbágyi Éva - Kapcsolódó tételek


1.  Allogén vérképzőőssejt-átültetés Magyarországon
2.  Allogén őssejt-transzplantáció T-sejtes lymphomákban
3.  Autológ mobilizált vér őssejt transzplantáció eredményei relabált és primer refrakter Hodgkin-lymphomában
4.  Csontvelő transzplantációs program Magyarországon: beszámoló az 1990-1995 közötti időszakról
5.  Hemopoetikus őssejtátültetés során fellépő cardiopulmonalis és nefrológiai szövődmények
6.  Az immunrendszer regenerációja csontvelő-átültetés után = Immune reconstitution after bone marrow transplantation
7.  A kimerizmus immunpatológiai és klinikai jelentősége csontvelő-transzplantációban és szervátültetésekben
8.  Kimérizmusvizsgálatok jelentősége allogén hematopoetikus őssejt-transzplantációt követően
9.  Myelobromol farmakokinetikai vizsgálata csontvelő-átültetés előtti kondicionálást követően
10.  Primer myelofibrosisos beteg csökkentett dózisú kondicionálással végzett allogén perifériás őssejtátültetését követő komplett hematológiai és hisztológiai remissziója donorkimérizmus nélkül
11.  Új, sugárzásmentes csontvelő-transzplantációs kondicionáló kezelés dibróm-mannitollal krónikus myeloid leukaemiában

  Mind kijelölve: