Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

Molnár Márk - Kapcsolódó tételek


1.  Aritmetikai feladat elektrofiziológiai elemzése a "minimális feszítő fák" módszerével
2.  A CNV alatt bekövetkező EEG-szinkronizáció jellegzetességei
3.  Az emlékezeti neurokognitív hálózat életkorfüggő változása
4.  Eseményfüggő kiváltott potenciálok dimenzionális elemzése
5.  Eseményfüggő kiváltott potenciálok dimenzionális vizsgálata állatkísérletekben
6.  A Figyelmi Hálózat Teszt viselkedéses és elektrofiziológiai jellemzői időseknél
7.  Az IBR alulnézetből : egy terepkutatás eredményei
8.  A kognitív folyamatokkal összefüggői EEG-szinkronizáció pszichofiziológiai és klinikai vonatkozásai
9.  Kvantitatív EEG Alzheimer-kórban : spektrális-, koherencia- és komplexitás-jellemzők
10.  A káoszelmélet alkalmazása az agy elektromos tevékenységének elemzésében
11.  A káosz-elmélet alkalmazása eseményfüggő kiváltott potenciálok "eltérési negativitási" és P3 komponensének vizsgálatában
12.  Kéreg alatti ischaemiás károsodás által okozott EEG-változások káoszelméleti elemzése
13.  A központi idegrendszer egyes részeinek szerepe a P300 kiváltott potenciál-összetevő genezisében
14.  Különböző sebészi spermium nyerési technikák eredményességének felmérése
15.  Megjegyzések Czigler István: Előhang a kísérleti pszichológiához című tanulmányához
16.  Nemlineáris módszerek az EEG elemzésében
17.  A P3 kiváltottpotenciál-komponens dimenzionális komplexitása
18.  Spektrális EEG-mutatók és személyiségjellemzők korrelációs elemzése
19.  Subcorticalis infarktus és ipsilateralisan csökkent P3 kiváltottpotenciál-komponens
20.  A subcorticalis ischaemiás agyi károsodás spektrális EEG-jellemzői
21.  Subcorticalis ischaemiás agyi károsodást kísérő EEG-komplexitás-változások
22.  Számolási teljesítmény spektrális, fázisszinkronizációs és gráfelméleti EEG-jellemzői
23.  A tanulás és az éberségi szint változásainak hatása intrakortikális akusztikus kiváltott potenciálokra pavlovi averzív kondicionálás során
24.  A valószínűségi tanulás különbségei fiatal és idős csoportban : vizuális kiváltott potenciál korrelátumok
25.  Érzelmek hatása a válaszgátlásra : életkori sajátosságok elektrofiziológiai adatok tükrében
26.  Öregedés és számolási teljesítmény: az EEG spektrális, komplexitás- és hálózatjellemzői

  Mind kijelölve: