Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  

SUGÁRDÓZIS - Kapcsolódó tételek


1.  405 nm and 450 nm Photoinactivation of Saccharomyces cerevisiae
2.  Az afterloading berendezés egyenes és három-utas applikátorainak dozimetriai bemérése
3.  Az axilláris nyirokcsomók dózisa különféle besugárzási mezőelrendezésekből emlőmegtartó műtét után
4.  Biológiai dózisbecslés a sugárterápiában alkalmazott különböző sugárminőségű fotonnyaláboknál
5.  CT-dózismenedzsment - tudatos betegellátás a mindennapi gyakorlatban
6.  A diagnosztikai képalkotás megfelelő és biztonságos alkalmazása
7.  A dóziscsökkentés lehetőségei CT-képalkotás során az iteratív képrekonstrukció alkalmazásával
8.  Dózismérések HDR afterloading készülék árnyékolt applikátorai körül
9.  Az EBT2 önhívó filmek sugárterápiás klinikai alkalmazhatóságának vizsgálata
10.  Elektrongyorsító dozimetriai bemérése
11.  Előrehaladott méhnyakdaganatok képvezérelt adaptív kombinált intrakavitális-intersticiális brahiterápiájának bevezetése Magyarországon
12.  Emlődaganatos betegek külső besugárzási terveinek dozimetriai vizsgálata: a dóziselőírás megválasztásának jelentősége
13.  Emlőtumorok különféle 3D konformális besugárzási terveinek volumetrikus és dozimetriai értékelése
14.  Fej-nyak tumorok intenzitás-modulált ívterápiás és 3D konformális besugárzási terveinek dozimetriai összehasonlítása
15.  A hazai biológiai dozimetria szolgálatában, a kezdetektől napjainkig
16.  Háromcsatornás nőgyógyászati applikátor dózistere
17.  Az ionizáló sugárzás dózisa és hatása közötti összefüggések
18.  Kedvezőtlen tendenciák a nukleáris medicinában dolgozók sugárterhelésében
19.  Komputertomográfiával járó sugárterhelés mint morbiditási tényező jelentősége és a csökkentésére irányuló technikai fejlesztések
20.  Környezeti sugáregészségügyi mérési eredmények 1993-ban
21.  Külső besugárzási dózis meghatározása a talaj radioaktív szennyeződése esetén
22.  Lineáris gyorsítóval végzett agyi sztereotaxiás besugárzások terveinek dozimetriai elemzése CIRS SHANE fantomban
23.  Mammográfiás tevékenység technikai paramétereinek és páciensdózisainak vizsgálata
24.  Méhnyakdaganatok képvezérelt adaptív intersticiális-intrakavitális brahiterápiájának dozimetriai elemzése és a hagyományos kezelési technikákkal való összehasonlítása
25.  A Neptun 10p lineáris elektrongyorsító dozimetriai bemérése
26.  Normálszöveti optimalizálási paraméterek hatása tüdősztereotaxiás besugárzási tervek dóziseloszlására
27.  Stereotaxiás agyi sugársebészet
28.  Sugáregészségügyi - sugárvédelmi ismeretek: dóziskorlátozás, határértékek
29.  Sugársebészeti mezők dózisprofiljának mérése különböző detektorokkal
30.  Sugárterhelés a gyermekradiológiai vizsgálatok során, a csökkentés lehetőségei
31.  Sugárterhelés a gyógyászatban
32.  Sztereotaxiás agyi sugársebészet Magyarországon 1991-2009
33.  Testszövetekben neutronok hatására keletkező radioaktív izotópok mérésén alapuló baleseti neutron-dozimetriai eljárás
34.  Testszövetekben neutronok hatására keletkező radioaktív izotópok mérésén alapuló baleseti neutron-dozimetriai eljárás

  Mind kijelölve: