Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=88452
MOB:2005/4
Szerzők:Bitó Tamás; Nyári Tibor; Pál Attila
Tárgyszavak:SZŰRŐVIZSGÁLATOK; TERHESSÉG; DIABETES MELLITUS
Folyóirat:Magyar Nőorvosok Lapja - 2005. 68. évf. 3. sz.
[https://mnt.olo.hu/rovat/magyar-noorvosok-lapja]


  A 32-34. terhességi hétre manifesztálódó terhességi cukorbetegség előrejelzése a 24-28. terhesség héten végzett cukorterheléssel / Bitó Tamás, Nyári Tibor, Pál Attila
  Bibliogr.: p. 165. - Abstr. hun., eng.
  In: Magyar Nőorvosok Lapja. - ISSN 0025-021X. - 2005. 68. évf. 3. sz., p. 161-165. : ill.


A terhességi cukorbetegség kumulatív gyakorisága a harmadik trimeszterben a legnagyobb, mivel a terhesség ún. "diabetogén hatása" ekkor a legkifejezettebb. A terbességi cukorbetegség szűrése ezzel szemben a WHO ajánlás szerint a 24-28 terhességi hét közt történik. Felmerül a kérdés, hogy milyen éhomi, ill, kétórás vércukorérték jelzi előre a később manifesztálódó terhességi cukorbetegséget, illetve milyen értékek esetén célszerű megismételni a cukorterhelést a 32-34. terhességi hét közt. A szerzők a szegedi Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika Terhesdiabetologiai ambulanciáján jelentkezett 149 terhesnél a 24-28. terhességi héten 75g-os cukorterhelést végeztek, negatív eredmény esetén (n=125) a vizsgálatot a 32-34. terhességi héten megismételték. Az éhomi vércukor esetén 5.0 és 6,9 mmol/l közti, a kétórás vércukor esetén 6.0 és 7.7 mmol/1 közti tartományban vizsgálták. hogy az egyes vércukorértékek milyen szenzitivitással és specificitással jelzik előre a 32-34. hétre manifesztálódó terhességi cukorbetegséget. A szerzők a 10%-ot meg nem haladó fals pozitív és fals negatív arányt tartották elfogadhatónak. Az éhomi vércukor esetén 5,7 mmol/l fölött a terhességi cukorbetegség későbbi manifesztációja igen valószínű (fals pozitív: 9.6%, szenzitivitás: 0,27, specificitás: 0,90), ezért további cukorterhelés helyett quantitatív diétát javasolnak, ez a populáció mindössze 16%-át érinti. Éhomi vércukor esetén a vizsgált tartományban nem találtak olyan határértéket, amely alatt a terhességi cukorbetegség későbbi manifesztációja annyira alacsony lenne, hogy a további vizsgálattól el lehetne tekinteni. A terhességi cukorbetegség későbbi manifesztációja <6,3 mmol/l kétórás vércukor érték esetén annyira ritka (fals negatív: 8,3%), hogy a szerzők további cukorterhelést nem tartanak indokoltnak, míg <7,3 mmol/l vércukor érték esetén a terhességi cukorbetegség későbbi manifesztációja igen valószínű (fais pozitív:9,6%, szenzitivitás: 0,58, specificitás: 0,90), ezért további cukorterhelés helyett quantitatív diétát javasolnak. Ezáltal a terhes populáció 63,4%-ánál elkerülhető a további cukorterhelés. A szerzők <5,7 mmol/l éhomi, illetve 6,3 és 7,2 közti kétórás vércukor érték esetén a cukorterhelés megismétlését javasolják a 32-34. terhességi héten. Ez a populáció alig több mint harmadát (36,6%) érinti.