Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=81654
MOB:2006/3
Szerzők:Farkas Katalin; Nemcsik János; Kolossváry Endre; Járai Zoltán; Borvendég János; Nádory Éva; Farsang Csaba; Kiss István
Tárgyszavak:ENDOTHELIUM; DOPPLER-VIZSGÁLAT; HYPERTONIA; ÉRBETEGSÉGEK; VON WILLEBRAND-FAKTOR
Folyóirat:Orvosi Hetilap - 2005. 146. évf. 51. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/650/650-overview.xml ]


  Az endothelfunkció noninvazív vizsgálata dializált hypertoniás betegekben lézer Doppler-áramlásméréssel / Farkas Katalin [et al.]
  Bibliogr.: p. 2593-2594. - Abstr. hun., eng.
  In: Orvosi Hetilap. - ISSN 0030-6002, eISSN 1788-6120. - 2005. 146. évf. 51. sz., p. 2589-2594. : ill.


Bevezetés és célkitűzés: A vesepótló kezelésben részesülő hypertoniás betegek cardiovascularis mortalitása kiemelkedően nagy. Az endotheldiszfunkció az atherothrombosis patogenezisében fontos szerepet játszik, ezért a szerzők vizsgálatának célja az endothelfüggő vasodilatatio és egyes endothelkárosodást jelző biomarkerek noninvazív vizsgálata volt hemodializált hypertoniás betegekben és egészséges kontrollcsoportban. Módszer: 21 hemodializált hypertoniás betegben és 22 egészséges kontrollegyénben lézer-Dopplerrel mérték az alkaron a postocclusiv reaktív hyperaemiát, illetve az iontoforézissel az alkar bőrébe vitt acetil-kolin és nitroprussid-Na mikrocirkulációra gyakorolt hatását. Mindkét csoportban mérték a szérum von Willebrand-faktor-, endotelin-1- és big-endotelin-szintjét. Eredmények: A postocclusiv reaktív hyperaemia átlagos csúcsértéke a hemodializált hypertoniás csoportban (átlagvérnyomás: 148/91 Hgmm) 234 ± 48%, míg a kontrollcsoport-ban (átlagvérnyomás: 118/71 Hgmm) 434 ± 36% volt (p < 0,05). Az acetil-kolin két dózisával kiváltott átlagos áramlásfokozódás a dializált hypertoniás betegekben 160 ± 2% és 360 ± 67%, a kontrollcsoportban 474 ± 83% és 836 + 97% volt (p < 0,05). A nitroprussid-Na két dózisával kiváltott vasodilatatio nagysága a dializált hypertoniás csoportban szintén szignifikánsan kisebb volt (186 ± 42% és 379 ± 63%, ill. 381 ± 60% és 782 ± 81%; p < 0,05). Az endotelin-1-, big-endotelin, ill. a von Willebrand-faktor-szint és aktivitás szignifikánsan magasabb volt a dializált hypertoniás csoportban az egészséges kontrollcsoporthoz viszonyítva. Következtetések: Dializált hypertoniás betegekben mind az endothelfüggő, mind pedig az endotheltől független vasodilatatio szignifikáns mértékben csökkent, az endothelkárosodást jelző markerek szintje emelkedett. Mindezen eltérések a vizsgált betegcsoportban az érrendszer előrehaladott károsodását mutatják.