Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=77637
MOB:2007/2
Szerzők:Deák Levente
Tárgyszavak:FÜL BETEGSÉGEI; KITÜNTETÉSEK ÉS DÍJAK; DNS; KUTATÁS
Folyóirat:Fül-Orr-Gégegyógyászat - 2006. 52. évf. 1. sz.
[https://www.orl.hu/]


  Ciklikus nukleotidok hatása a presztin fehérje konformáció változására : Békésy díj (2004) / Deák Levente
  Bibliogr.: p. 31. - Abstr. hun., eng., ger.
  In: Fül-Orr-Gégegyógyászat. - ISSN 0016-237X. - 2006. 52. évf. 1. sz., p. 25-31. : ill.


Az emlősök belső fülében a külső szőrsejt alapjául szolgál a cohleában történő aktív erősítési folyamatnak egyedülálló "elektromotilitási" tulajdonsága révén. Az elektromotilitás molekuláris alapját egy speciális fehérje (presztin) a felelős, mely elektromos inger hatására képes alakját, és ezáltal a sejt méretét megváltoztatni (Zheng és mtsai 2000). A KSZ efferens, kolinerg beidegzés alatt áll. Szőnyi és mtsai (1999) az Ach/cGMP/PKG kaszkád aktív részvételét hangsúlyozták más foszforilációs úttal szemben. Az efferens stimulus hatására létrejövő elmozdulás növekedésében a citoszkeleton aktív részvétele már bizonyított tény (He és mtsai 2003, Zhang és mtsai 2003). Ezzel ellentétben a motorfehérje szerepéről jelenleg semmilyen információ nem áll rendelkezésünkre. Kísérleteink során emberi vesesejt tenyészethez presztint kódoló DNS-t adtunk, így a vesesejtek presztin szintetizációjára váltak képessé. A motorfehérjét szintetizáló vesesejtek, a KSZ-hez hasonlóan szintén aktív mozgásra váltak képessé. Kísérletünk során a sejt mozgásakor a membránfelületen fellépő kapacitiv ellenállásnak a változását mértük. A külső szőrsejtre jellemző nem lineáris kapacitás (NLC) változás az elektromotilitás mérésének nemzetközileg elfogadott módszere (Ashmor, 1990). Vizsgálatunk során a másodlagos hírvivők (cGMP, cAMP) és a protein kináz G gátló szerepét vizsgáltuk a presztin NLC funkció változásának a tükrében. Eredményeink bebizonyították, hogy a presztin molekula az elektromos inger hatására létrejövő elmozdulását a ciklikus guanozin monofoszfát szabályozni képes, melyben a protein kináz G enzim fontos szerepet játszik. Az efferens beidegzés által indukált elektromotilitás növekedésben, mind a citoszkeleton, mind a motorfehérje - immáron bizonyítottan - együttesen vesz részt.