Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=150153
MOB:2021/3
Szerzők:Zóka András; Kádár Béla; Vad Eszter
Tárgyszavak:FERTŐZÉS; IMMUNOLÓGIAI BETEGSÉGEK
Folyóirat:Orvosi Hetilap - 2021. 162. évf. 38. sz.
[https://akjournals.com/view/journals/650/650-overview.xml ]


  Fertőzésekhez kapcsolódó immunológiai jelenségek: a szürkezóna jelentősége / Zóka András, Kádár Béla, Vad Eszter
  Bibliogr.: p. 1531-1532. - Abstr. hun., eng. - DOI: https://doi.org/10.1556/650.2021.32222
  In: Orvosi Hetilap. - ISSN 0030-6002, eISSN 1788-6120. - 2021. 162. évf. 38. sz., p. 1526-1532. : ill.


A fertőzésekhez kapcsolódó immunológiai kórképekre különösen jellemző, hogy mind etiológiai tényezőikben, mind klinikai képükben rendkívül heterogének. Az átfedő és inkomplett megjelenési formák nem ritkák, ami a diagnosztika standardizálását nehezíti. Egyes, a fertőzésekhez opcionálisan kapcsolódó tünetek megfigyelése már több mint egy évszázaddal ezelőtt elvezetett a gócelmélet megszületéséhez, amely eredeti formájában leginkább elnagyolt és naiv feltételezéseken alapult. Folyamatosan bővülő ismereteink ugyanakkor egyre több esetben támasztják alá, hogy az átvészelt, esetleg krónikus vagy perzisztáló fertőzések, illetve a mikrobiom összetétele számos ponton lehet befolyással immunológiai, metabolikus és endokrin homeosztázisunkra. A jelen munkában az ismert összefüggéseket, illetve a meghaladott feltételezéseket is röviden érintve megkíséreljük a rendelkezésre álló ismereteken keresztül áttekinteni a fertőzésekhez kapcsolódó immunológiai jelenségek szürkezónáját, azon kórtani folyamatokat és tüneteket, amelyek létezése igazolható, de terápiás következményeik az egyén szintjén egyelőre bizonytalanok.  Kulcsszavak: fertőzések, immunológiai kórképek, kiváltó tényezők