Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=147811
MOB:2021/1
Szerzők:Sztanek Ferenc; Demeter Zsuzsanna; Katkó Mónika; Molnár Ágnes; Jakab András Áron; Harangi Mariann
Tárgyszavak:DIABETESES NEUROPATHIA; SZÍV-ÉRRENDSZER BETEGSÉGEI; DIAGNÓZIS
Folyóirat:Diabetologia Hungarica - 2021. 29. évf. 1. sz.
[https://www.diabet.hu/info.aspx?sp=200]


  A diabeteses autonóm neuropathia vizsgálata a Debreceni Egyetem Diabeteses Neuropathia Centrum betegeinek körében kérdőíves módszer segítségével / Sztanek Ferenc [et al.]
  Bibliogr.: p. 46. - Abstr. hun., eng. - DOI: https://doi.org/10.247 21/dh.2021.4
  In: Diabetologia Hungarica. - ISSN 1217-372X, eISSN 2560-0168. - 2021. 29. évf. 1. sz., p. 39-46. : ill.


A kardiális autonóm neuropathia (CAN) a cukorbetegség gyakori mikrovaszkuláris szövődménye, amely összefüggést mutat a kardiovaszkuláris betegségekkel. A CAN diagnosztikájára a Ewing-féle kardiovaszkuláris reflextesztek használatosak. A paraszimpatikus beidegzés működését a mélylégzéses vizsgálat, a Valsalva-manőver és a felálláskor bekövetkező szívfrekvencia-változás mérésével értékeljük. Az ortosztatikus hipotenzió és a kézizom-szorító erő (handgrip teszt) vizsgálata a szimpatikus idegrendszer működéséről nyújt tájékoztatást. Azonban a Ewing-tesztek elvégzése időigényes folyamat és a beteg részéről is nagyfokú kooperációt igényel. A CAN legtöbbször tünetszegényen jelentkezik és késői stádiumban kerül felismerésre, ezért felmerült az igény egy egyszerű, kérdőíves szűrőmódszer kidolgozására. A Composite Autonomic Symptom Score 31 (COMPASS-31) kérdőív 6 vegetatív tünetcsoportot ölel fel, és a válaszokra adott pontértékek megfelelő súlyozásával megbízható módszernek bizonyult az autonóm neuropathia korai felimerésében. Célkitűzésünk a COMPASS-31 kérdőív alkalmazhatóságának vizsgálata diabeteses neuropathiás betegeink körében. Betegek és módszerek: A vizsgálatunk során a debreceni Diabeteses Neuropathia Centrumban 36 diabeteses neuropathiás beteg (24 nő/12 fér-fi) töltötte ki a kérdőívet, amelyek pontértékeit a Ewing-teszteken elért eredményeikkel hasonlítottunk össze, ROC analízist végeztünk, és meghatároztuk azt a pontszámot, amelyet határértékként használva a legkedvezőbb diagnosztikai szenzitivitás és specificitás érhető el. Eredmények: A paraszimpatikus és szimpatikus kardiovaszkuláris reflexteszteket együttesen összehasonlítva a COMPASS-31 teszt eredményeivel, a ROC görbe alatti terület (AUC) 0,83 (95%-os Cl: 0,69-0,97, p=0,002), a kérdőív szenzitivitása 88%, specificitása 73%, ha a kérdőíven elért 14 feletti pontszámot tekintettük diagnosztikusnak. Ha a CAN diagnózisát a handgrip teszt megbízhatatlansága miatt a paraszimpatikus reflextesztek és az ortosztatikus hipotenzió fennállása alapján állítottuk fel, akkor a ROC-AUC 0,92 (95%-os Cl: 0,81-1,03, p<0,0001), a kérdőív szenzitivitása 88%-nak, specificitása 90%-nak bizonyult, ha a 17 feletti pontszámot tekintettük diagnosztikusnak. Következtetés: A COMPASS-31 kérdőív alkalmas lehet a diabeteses betegek szűrésére és a CAN korai stádiumban való felismerésére.  Kulcsszavak: kardiális autonóm neuropathia, Ewing-féle kardiovaszkuláris reflexteszt, COMPASS-31, diabeteses neuropathia