Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=147759
MOB:2021/1
Szerzők:Katzenmajer-Pump Luca; Balázs Judit
Tárgyszavak:PSZICHOLÓGIA; HATÉKONYSÁG; ÖNKÉP; SZORONGÁSOS LELKI ZAVAROK; ÖNGYILKOSSÁG; ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY
Folyóirat:Psychiatria Hungarica - 2021. 36. évf. 1. sz.
[https://www.doki.net/tarsasag/pszichiatria/folyoirat.aspx]


  Perfectionism and Suicide: A systematic review of qualitative studies / Luca Katzenmajer-Pump, Judit Balázs
  Bibliogr.: p. 11. - Abstr. hun., eng.
  In: Psychiatria Hungarica. - ISSN 0237-7896. - 2021. 36. évf. 1. sz., p. 4-11. : ill.


Bevezetés: Az utóbbi időben a perfekcionizmus és az öngyilkos magatartás összefüggésének vizsgálata a fókuszba került. Smith és mtsai 2018-ban közölt cikkükben a témában végzett kvantitatív vizsgálatokat tekintették át metaanalízis keretében, és pozitív együttjárást találtak a perfekcionizmus és az öngyilkossági gondolatok és kísérletek között. A jelen cikk célja a perfekcionizmus és az öngyilkos magatartás összefüggését vizsgáló kvalitatív kutatások szisztematikus áttekintése. Módszerek: Szisztematikus irodalomkeresést végeztünk négy adatbázisban (PsychInfo, PubMed, Ovid MEDLINE, Web of Science) a következő keresőszavakkal (*perfectionism or self-criticism) and (suicide* or suicidality*). A beválasztás során kritérium volt, hogy angol nyelven íródott, lektorált cikkek legyenek, melyek kvalitatív módszertannal dolgozzák fel a témát. A kizárási kritérium pedig az empírikus adatok hiánya volt. Eredmények: Összesen 8 cikk felelt meg a beválasztási kritériumnak. Mindegyik kutatás szoros összefüggést talált a perfekcionizmus és öngyilkos magatartás között. Külön megvizsgáltuk a klinikai és közösségi mintát bevonó kutatásokat, és mindkét csoportnál a perfekcionizmus szoros összefüggésben áll az öngyilkos magatartással. Következtetés: A perfekcionizmus és az öngyilkos magatartás összefüggését vizsgáló kvalitatív módszertanú kutatások szisztematikus áttekintése alapján alátámasztjuk a korábbi témában közölt metaanalízist, mely kvantitatív módszerrel elvégzett kutatások eredményeit dolgozta fel. Az eredmények azt mutatják, hogy a perfekcionizmus növelheti a rizikóját az öngyilkos magatartásnak. Kulcsszavak: perfekcionizmus, öngyilkosság, kvalitatív módszertan