Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=133128
MOB:2018/3
Szerzők:Lukács Gábor; Tóth Zoltán; Sipos Dávid; Csima Melinda; Hadjiev, Janaki; Bajzik Gábor; Cselik Zsolt; Semjén Dávid; Repa Imre; Kovács Árpád
Tárgyszavak:GLIOBLASTOMA MULTIFORME; SUGÁRTERÁPIA; MÁGNESES REZONANCIA KÉPALKOTÁS; TÚLÉLÉS
Folyóirat:Ideggyógyászati Szemle - 2018. 71. évf. 3-4. sz.
[https://elitmed.hu/kiadvanyaink/ideggyogyaszati-szemle/archivum]


  Longterm follow-up results of concomitant chemoradiotherapy followed by adjuvant temozolomide therapy for glioblastoma multiforme patients. The importance of MRI information in survival: Single-center experience = Glioblastoma multiformés beteganyag komplex posztoperatív kemoradioterápiás és adjuváns temozolomidterápiájának hosszú távú nyomon követési eredményei, valamint a posztoperatív MR-vizsgálat jelentősége a túlélésben : intézeti tapasztalatok / Lukács Gábor [et al.]
  Bibliogr.: p. 102-103. - Abstr. hun., eng. - DOI: https://doi.org/10.18071/isz.71.0095
  In: Ideggyógyászati Szemle. - ISSN 0019-1442, eISSN 2498-6208. - 2018. 71. évf. 3-4. sz., p. 95-103. : ill.


Bevezetés - A glioblastoma multiforme (GBM) a központi idegrendszer leggyakoribb, nagy agresszivitású, rosszindulatú primer daganata. Az intézetünkben kezelt beteganyagon, 10 éves nyomon követésen alapuló retrospektív vizsgálat célja a kezelési eredmények leírásán kívül a posztoperatív képalkotás kiemelt jelentőségének bemutatása volt, különös tekintettel az MRI által igazolt komplett sebészi reszekció túlélésre gyakorolt hatására. Módszer - Vizsgálatuk során a Kaposvári Egyetem Egészségügyi Központ Diagnosztikai és Onkoradiológiai Intézetében 2006. januártól 2015. áprilisig 59 újonnan felfedezett, szövettanilag igazolt (World Health Organization WHO, IV. Astrocytoma) GBM-es beteg adatait dolgoztuk fel. Minden beteg, akinek ECOG-státusza ezt lehetővé tette, a multidiszciplináris onkológiai bizottság döntése alapján adjuváns kemoradioterápiában részesült Stupp-protokoll szerint. Minden esetben a kezelés előtt, majd azt követően hat héttel, és háromhavonta ismételve kontrasztanyagos koponya-MR-vizsgálat történt. A betegek 60 Gy összdózisú, 3D alapú, konformális sugárkezelést kaptak konkomittáló 75 mg/m2 temozolomid (TMZ) medikációval. A radiokemoterápiás fázis után négy héttel a monoterápiás TMZ-fázis kezdődött el. Az első ciklus 150 mg/m2, majd a továbbiakban 200 mg/m2 öt napon keresztül, 28 napos ciklusokban, összesen hat ciklust tervezve. Eredmények - Az 59 beteg átlagéletkora 63 év (17-84 éves) volt. A vizsgálatban 34 férfi és 25 nőbeteg vett részt. 14 beteg esetében teljes tumorreszekció, 39 betegnél részleges reszekció, míg hat beteg esetén biopszia történt. A statisztikai elemzés szerint a férfiaknál a túlélés hosszabb volt, mint a nőknél, a férfiak és a nők medián túlélése 13 hónap volt, ugyanakkor a teljes túlélés (OS) a férfiaknál 26,209, a női betegek esetében 15,625 hónap volt (log-rank, p=0,203). Vizsgálatunk szerint az 50 év feletti betegek becsült túlélése szignifikánsan rövidebb volt 12 hónapos medián túléléssel (log rank p=0,027), mint az 50 évnél fiatalabb betegeknél, 23 hónapos medián túléléssel. A leghosszabb becsült átlagos túlélés az ECOG "0" állapotú (16 hónap) betegeknél adódott. Ugyanakkor nem találtunk szignifikáns különbséget a különböző ECOG-státuszú betegek (log-rank p=0,146) becsült túlélésében. A műtéti ellátás alapján, a posztoperatív szakban MRI-vel igazolt komplett reszekcióban részesült betegek átlagtúlélése volt a leghosszabb (36,4 hónap), melyet a biopsziában részesült betegek túlélése követett 21,5 hónappal. Az MRI-vel igazolt részleges reszekcióban részesült betegek átlagtúlélése 15,8 hónap volt. Következtetés - A komplex ellátás ellenére a GBM kiújulása gyakori, a betegek túlélése továbbra is szerény. Vizsgálatukból megállapítható, hogy a műtét utáni MR-vizsgálattal igazolt komplett reszekció esetében számíthatunk csak hosszú távú túlélésre. Eredményeink azt bizonyítják, hogy a komplex neuroonkológiai ellátásban részesülő betegek ellátása Magyarországon hasonló szinten van, mint bármely más fejlett európai országban.  Kulcsszavak: glioblastoma multiforme, radiokemoterápia, MRI, túlélés