Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=125934
MOB:2017/2-3
Szerzők:Szabó Rita; Kurcz Andrea
Tárgyszavak:IDŐSKORÚAK SZOCIÁLIS OTTHONAI; INFEKCIÓKONTROLL; HIGIÉNE; KÉRDŐÍVES VIZSGÁLATOK
Folyóirat:IME - 2017. 16. évf. 3. sz.
[http://www.imeonline.hu/]


  A hazai bentlakásos szociális intézmények járványügyi és higiénés tevékenysége, 2015 / Szabó Rita, Kurcz Andrea
  Bibliogr.: p. 21-23. - Abstr. hun., eng.
  In: IME. - ISSN 1588-6387, eISSN 1789-9974. - 2017. 16. évf. 3. sz., p. 18-23. : ill.


A bentlakásos szociális intézményekben előforduló fertőzések jelentős népegészségügyi problémát jelentenek, de a megelőző és járványügyi tevékenységeikre vonatkozó adatok korlátozottak. Célunk a hazai bentlakásos szociális intézmények járványügyi és higiénés tevékenységeinek felmérése volt. 2015. január 1. és 2015. december 31. között a Népegészségügyi Szakigazgatási Szervek munkatársai töltötték ki a papír-alapú kérdőíveket. Az adatok elemzésére deszkriptív statisztikai módszert alkalmaztunk. A bentlakásos szociális intézmények 43%-a vett részt a felmérésben. Ezen intézményekben a fertőzések (70%) és az antimikrobiális szerek használata (66%) gyakoriak, ugyanakkor csupán 28%-uk végezett infekciókontroll tevékenységet a vizsgálatot megelőző évben. Az eredményeink alapján szükség van az infekciókontroll képzések, irányelvek és programok mielőbbi bevezetésére ezen intézményekben.