Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=119262
MOB:2016/1
Szerzők:Friedrich Melinda
Tárgyszavak:PSZICHOANALÍZIS; ORVOSTUDOMÁNY TÖRTÉNETE
Folyóirat:Kaleidoscope - 2015. 6. évf. 11. sz.
[http://kaleidoscopehistory.hu/index.php?subpage=archivum]


  "The roar of cannons and the smell of gunpowder" Power and Exclusion in Early Accounts on the History of the Psychoanalytic Movement = "Ágyúdörgés és puskapor". Hatalom és kizárás a pszichoanalitikus mozgalom korai történetírásaiban.  / Melinda Friedrich
  Bibliogr.: p. 153-155. - Abstr. hun.
  In: Kaleidoscope. - ISSN 2062-2597. - 2015. 6. évf. 11. sz., p. 148-155.


Jelen tanulmánnyal a célom az, hogy felmutassam, miként tekinthetőek a pszichoanalízis történetének korai leírásai - Sigmund Freud: A pszichoanalitikai mozgalom történetéhez (1914), Önéletrajz (1925) és Wilhelm Stekel: Zur Geschichte der analytischen Bewegung (1926) - a szerzők hatalomért folytatott harcának dokumentumaiként is. Míg Freud írásai a vezetői pozíciót hivatottak megszilárdítani a hierarchikus szerveződésű pszichoanalitikus közösségben a pszichoanalízis atyja számára, addig Stekel az analitikus mozgalom történetének saját verziójával a pszichoanalízis történetében önmaga számára kívánt méltónak vélt helyet biztosítani. A szövegek rávilágítanak arra, hogyan alakíthatják hatalmi viszonyok a tudományos életet is.