Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=118667
MOB:2015/4
Szerzők:Szigeti Szabolcs
Tárgyszavak:EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK; TELJESÍTMÉNY; MANAGEMENT; EGÉSZSÉGPOLITIKA
Folyóirat:Egészségügyi Gazdasági Szemle - 2015. 53. évf. 3. sz.


  A teljesítményértékelési rendszer lehetséges továbbfejlesztési irányai egy racionális kormányzati döntéshozatali modellben / Szigeti Szabolcs
  Bibliogr.: p. 32. - Abstr. hun.
  In: Egészségügyi Gazdasági Szemle. - ISSN 0013-2276. - 2015. 53. évf. 3. sz., p. 27-32. : ill.


Két évvel ezelőtt - 2013 májusában - fogadták el az egészségügyi rendszer átfogó teljesítményértékelését célzó miniszteri rendeletet és utasítást, amelynek végrehajtása 2014-ben kezdődött meg egy ágazati munkacsoport felállításával. Időközben az ÁEK-nél létrejött a megfelelő szervezeti kapacitás és kidolgozásra került az első értékelési terv, illetve az értékeléshez szükséges indikátorok listája is. Az első átfogó értékelés publikálására 2016-ban kerül majd sor. Ebben a tanulmányban azt a kérdést szeretném megvizsgálni, hogy milyen további fejlesztések határozhatják meg az elindult munka eredményeinek hasznosulását. A teljesítményértékelési rendszerek fejlesztésében és eredményeinek felhasználásában - álláspontom szerint - döntő tényező a kormányzati döntéshozatali modellt meghatározó szervezeti kultúra. A számos egymásnak látszólag ellentmondó megközelítés közül a racionális döntéshozatali modell szempontjából szeretném részletesebben megvizsgálni a továbbfejlesztés lehetséges irányait.