Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=118663
MOB:2015/4
Szerzők:Gyenes Péter; Mihalicza Péter; Babarczy Balázs
Tárgyszavak:TELJESÍTMÉNY; EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK
Folyóirat:Egészségügyi Gazdasági Szemle - 2015. 53. évf. 3. sz.


  Kérdések és dilemmák az egészségügyi rendszer teljesítményértékelésének jelen, kezdeti szakaszában / Gyenes Péter, Mihalicza Péter, Babarczy Balázs
  Bibliogr.: p. 5. - Abstr. hun.
  In: Egészségügyi Gazdasági Szemle. - ISSN 0013-2276. - 2015. 53. évf. 3. sz., p. 1-5.


Az egészségügyi rendszer első átfogó teljesítményértékelési jelentése, a 2013-2015-ös időszakra vonatkozóan, 2016-ban jelenik meg. A jelentés elkészítését a 36/2013. (V.24.) EMMI rendelet írja elő, mely az Állami Egészségügyi Ellátó Központot (ÁEEK) jelöli ki a teljesítményértékelésért felelős szervként. A jelentés előkészítésének munkálatai folyamatban vannak, és ezek során az ÁEEK szorosan együttműködik az Egészségügyi Rendszer Teljesítményértékelési Munkacsoportjával, melyet a 19/2013. (V.24.) EMMI utasítás hozott létre, egyfelől az Egészségügyért Felelős Államtitkárság egyes főosztályainak, másfelől az ágazat egyes államigazgatási szerveinek részvételével. Jelen cikk - a szerzőknek az Egészségügyi Gazdasági Szemle 2014/1. különszámában megjelent, a teljesítményértékeléssel foglalkozó írásának folytatásaként - a kezdeti szakaszban felmerülő, a jelentés kialakítását, illetve a létrehozás folyamatát érintő kérdéseket és dilemmákat taglalja. Ezek esetében jellemzően több megoldás mellett is szólnak érvek. A cikkben kitérünk a jelentés formájának megválasztására, a Munkacsoport és a nyilvánosság szerepének kialakítására, az indikátorok számának, kiválasztásának és definiálásuk módjának meghatározására és az első jelentés megalkotásának specifikus kihívásaira. Elsődleges célunk az egyes választási lehetőségek melletti érvek ismertetése, és annak szemléltetése, hogy a teljesítményértékelési jelentés elkészítése a teljesítményértékelésért felelős szerv és a Munkacsoport tagjai számára egy közös tanulási folyamat, melynek során fokozatosan alakulnak ki az optimális keretek.