Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=114183
MOB:2014/4
Szerzők:Bálint Lajos; Osváth Péter; Bozsonyi Károly; Fekete Sándor
Tárgyszavak:ÖNGYILKOSSÁG; STATISZTIKA
Folyóirat:Psychiatria Hungarica - 2014. 29. évf. 4. sz.
[https://www.doki.net/tarsasag/pszichiatria/folyoirat.aspx]


  A nyári olimpiai játékok hatása a magyarországi öngyilkossági adatokra / Bálint Lajos [et al.]
  Bibliogr.: p. 367-368. - Abstr. hun., eng.
  In: Psychiatria Hungarica. - ISSN 0237-7896. - 2014. 29. évf. 4. sz., p. 360-368. : ill.


Tanulmányunkban azt a kérdést vizsgáljuk, hogy kimutatható-e szignifikáns kapcsolat az öngyilkossági elkövetések száma (rátája) és a nyári olimpiai játékok között egy olyan eredménycentrikus - a nyári olimpiai eseményeket kitüntetett figyelemmel kísérő - társadalomban, mint a magyar. 1970. január 1. és 2012. december 31. közötti (43 éves) időszakban a 30 éves és idősebb népesség öngyilkossági eseteit elemeztük nemek szerinti bontásban. A trendciklus és szezonális komponensektől megtisztított idősorok intervenció analízisével vizsgáltuk a nyári olimpiai játékok és az öngyilkossági ráták összefüggéseit. Az olimpia hatása a férfiak között- különösen a 30-60 éves korcsoportban - volt szignifikáns, míg az idősebb férfiaknál és a női alpopulációkban nem találtunk összefüggést az öngyilkosság és a sportesemény között. Az Olimpiai Játékok csekély mértékben, de szignifikáns módon mérsékelték a középkorú férfiak öngyilkossági gyakoriságát. Eredményeink értelmezési lehetőségei a szuicid viselkedés multikauzális megközelítésének fontosságára hívják fel a figyelmet.