Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=104443
MOB:2012/4
Szerzők:Gerlinger Imre
Tárgyszavak:STAPES SEBÉSZETE
Folyóirat:Otorhinolaryngologia Hungarica - 2012. 58. évf. 4. sz.
[http://www.orl.hu/ ]


  Stapes sebészeti vezérfonal / Gerlinger Imre
  Bibliogr.: p. 180. - Abstr. hun., eng.
  In: Otorhinolaryngologia Hungarica. - ISSN 0016-237X. - 2012. 58. évf. 4. sz., p. 175-180. : ill.


Az otosclerosis vagy egyéb ok miatt fixált kengyel protézissel történő helyettesítése alapvetően megváltoztatja a rekonstruált hallócsontláncolat funkcióját. A nyomás receptorként funkcionáló fül a protézis beültetését követően a mobilis stapeshez képest alapvetően más módon viselkedik: egyrészt megváltozik a hangnyomás transzmissziója, másrészt módosul a környezeti nyomásváltozásokra adott válasz is. Közleményünkben kitérünk mind az akusztikai átvitel, mind a különböző atmoszférikus nyomásértékek mellett létrejövő protézis mozgások részleteire is. A piszton protézis átmérője ne legyen kisebb mint 0,4 mm, ezen túlmenően lényeges szempont, hogy a protézis számára kialakított stapedotomiás nyílás átmérője a piszton átmérőjéhez képest szignifikánsan nagyobb legyen. Az alacsony súlyú protézis alkalmazása a magas frekvenciájú hangok átvitele szempontjából kedvező. Az eredményes hangenergia átvitel szempontjából a processus lenticularis közelében stabilan kell rögzíteni a pisztont. Ez a megállapítás különösen érvényes malleo-vestibulopexia esetében, amikor a piszton pozíciója ferde síkú. A stapes talp hátsóközépső határán kialakított stapedotomiás nyílás szintjét átlagos környezeti nyomásváltozások mellett a piszton 0,5 mm-rel meghaladhatja, ilyenkor ugyanis a protézis nem érintkezik a ligamentum annulare baseos stapedis-el. Az ép stapes talppal összehasonlítva a piszton jelentős kitérései magyarázzák azt a megfigyelést, hogy a rövidre méretezett piszton kiemelkedhet és fennakadhat a talp dobűri felszínén (pl: tüsszentés esetén), a hosszúra méretezett piszton pedig - főleg ha a stapedotomiás nyílás a talp közepén, vagy attól anterior irányban helyezkedik el - a hártyás labyrintus izgatásával szédülést okozhat (pl: benyomódott dobhártya esetén). A repülőgépes utazástól és a búvárkodástól betegeinket nem szükséges eltiltani. Ha ezek a kérdések felmerülnek, akkor célszerű tympanometria tesztet végezni: ilyenkor arról kell meggyőződnünk, hogy +-400 H2Omm nyomásértékek mellett fellépett-e szédülés, ugyanis ennél nagyobb környezeti nyomások esetén már nem kell további dobhártya elmozdulással számolnunk.