Egyszerű keresés   |   Összetett keresés   |   Böngészés   |   Kosár   |   Súgó  


Részletek

A cikk állandó MOB linkje:
http://mob.gyemszi.hu/detailsperm.jsp?PERMID=102972
MOB:2012/3
Szerzők:Szigeti Szabolcs
Tárgyszavak:EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZEREK; TELJESÍTMÉNY; EGÉSZSÉGPOLITIKA
Folyóirat:Egészségügyi Gazdasági Szemle - 2012. 50. évf. 2. sz.


  A jó kormányzás és a teljesítményértékelési rendszer kapcsolata / Szigeti Szabolcs
  Bibliogr.: p. 23-24. - Abstr. hun.
  In: Egészségügyi Gazdasági Szemle. - ISSN 0013-2276. - 2012. 50. évf. 2. sz., p. 16-24. : ill.


Ahhoz, hogy megértsük a teljesítményértékelési rendszer helyét az egészségpolitikai összefüggésben, illetve azt, hogy miképpen lehet hatékonyan hasznosítani a teljesítményértékelésből származó eredményeket és visszajelzéseket, érdemes megvizsgálni a jó kormányzás átfogó keretrendszerét és annak egészségpolitikai vonatkozásait. Úgy gondolom, hogy ennek segítségével mélyebben megérthetjük, hogy milyen szervezeti feltételek szükségesek a teljesítményértékelési rendszer megfelelő működéséhez. A jó kormányzás kiemelt rendező elvei közül azonban az elszámoltathatóság követelménye az, amely különösen erős kapcsolatban van a teljesítményértékelési rendszerek létrehozásával és működtetésével. Nem véletlen, hogy az elszámoltathatóság és a transzparencia szempontjai a WHO Európai RégiójánakTallini Kartájában is kiemelt hangsúlyt kaptak (WHO, 2008). Tanulmányom második részében ezért az elszámoltathatóság elvi szempontjait szeretném összefoglalni, illetve megvalósításának fontosabb gyakorlati problémáit szeretném elemezni néhány eset bemutatásával az egészségpolitika területéről. Végül szeretnék rámutatni néhány megoldási lehetőségre is, amelyek a kormányzati munka és a közszolgáltatások eredményességét növelhetnék egy szisztematikusan felépített elszámoltathatósági keretrendszer kialakításával.